Undervisning om läkemedel kan höja intresset

  16 Sep 2014, kl 09:00
  1

  Hanna Gyllensten
  Apotekare och postdoc på Göteborgs universitet och Karolinska institutet

  Om bloggen

  Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

  Nu drar en ny termin igång på universitetens farmaciutbildningar. Man kan väl anta att vissa har lockats dit av de engagerade farmacistudenter och lärare som informerat om utbildningarna i gymnasieskolor runt om i landet. Informerat om utbildningarna alltså – men vem ser till att nybakade studenter vet hur man använder läkemedel rätt?

  En övergripande målsättning för grundskolans är att ”…eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem”. Ungefär två tredjedelar av den svenska befolkningen använder årligen receptbelagda läkemedel. Till detta kommer receptfria läkemedel och olika typer av naturläkemedel och kosttillskott.

  Samtidigt visar studier att följsamheten till långvariga behandlingar är låg. Genom en modell av läkemedelsprocessen har det exempelvis beräknats att bara mellan 5 och 20 procent av alla användare får full nytta av sina läkemedel. I en enkät från 2010 rapporterade nästan 20 procent av befolkningen att de under den senaste månaden haft någon form av läkemedelsrelaterad sjuklighet: läkemedelsbiverkningar, otillräcklig effekt av läkemedel, obehandlade besvär, förgiftningsproblematik eller läkemedelsberoende.

  Kanske kan undervisning om läkemedel dessutom vara ett bra och relevant tema som höjer det erkänt låga intresset för naturvetenskapliga ämnen? Ett försök att intressera lärare och elever för ämnet är Björn Lindekes föreläsningsturné med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik – ”Från sjunkna skeppsapotek till moderna läkemedel” – som vände sig till lärare i grundskolan och gymnasiet.

  Kanske kan vi lära något av våra nordiska grannländer? Ett nyligen genomfört danskt projekt, där farmacistudenter undervisade om läkemedel i grundskolan, visade på intresse för ämnet från eleverna, och att uppdraget uppfattades som relevant av de farmacistudenter som deltog.

  I Finland ingår läkemedelskunskap till och med i läroplanen både för grundskolan och gymnasiet, för att lära eleverna använda läkemedel förnuftigt och kunna hitta nödvändig information. Undervisningen sker i alla fall delvis av farmacistudenter och apoteksanställda.

  Projekt som leder till ökad kunskap bland nuvarande och framtida läkemedelsanvändare, en bra möjlighet för farmacistudenter att träna sina förmågor och dessutom en möjlighet att öka intresset och tillämpbarheten för naturvetenskapliga ämnen. Låter som en win-winsituation.

   

  1 Kommentar

  Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  Lägg till ny kommentar

  Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

  Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här