Astrazeneca och brittiska staten sluter avtal om forskning

Läkemedelsföretaget Astrazeneca lämnar över ett antal av sina läkemedelssubstanser till brittiska universitetsforskare. Och brittiska staten lägger tio miljoner pund i en fond för forskning på substanserna.

5 dec 2011, kl 12:46
0

Annons

Ett avtal har ingåtts mellan det brittiska medicinska forskningsrådet, Medical Research Council, och Astrazeneca som innebär att 22 kliniska substanser utvecklade av Astrazeneca ställs till förfogande för brittiska universitetsforskare. Samtidigt lägger det brittiska forskningsrådet tio miljoner pund i en fond ur vilken brittiska forskare kan ansöka om pengar för att forska vidare på de av Astrazeneca släppta substanserna.
? Det här är ett så kallat Public Private Partnership och skiljer sig från samarbeten som vi till exempel har med universitet i Sverige där det handlar om forskningssamarbeten kring speciella läkemedelssubstanser, säger Ann-Leena Mikiver, presschef på Astrazeneca.
Hon nämner som exempel samarbetet med Karolinska universitetssjukhuset kring några alzheimerssubstanser.

Medan samarbetet
med Karolinska handlar om ett forskningsområde som Astrazeneca beslutat satsa på efter att man formulerat en ny stramare forskningsstrategi ligger de 22 frisläppta substanserna utanför den fokuseringen.
? Det här är den typen av substanser som inte uppfyller kriterierna för att vi ska fortsätta med dem. Men en del av dem är ju för det väldigt värdefulla och kan mycket väl bli något. Men vi behöver extern hjälp för att forska vidare på dem, säger Ann-Leena Mikiver.

Astrazeneca kommer
att behålla rättigheterna till den kemiska sammansättningen av substanserna. Eventuella nya forskningsresultat ägs av respektive universitet.
De terapiområden som Astrazeneca själv satsar på är andningsvägar och inflammation, cancer, hjärtakärl, infektion, magetarm och CNS.