Annons

ASA ska inte användas vid feber hos barn

Efter ett fall av Reyes syndrom hos en trettonårig flicka i England varnar Läkemedelsverket åter för att använda acetylsalicylsyra hos barn.

24 okt 2002, kl 15:38
0

Läkemedelsverket meddelar på sin hemsida att ett fall av Reyes syndrom med dödlig utgång har rapporterats i England hos en 13-årig flicka. Därmed vill Läkemedelsverket åter fästa uppmärksamheten på att acetylsalicylsyraprodukter ej bör användas till barn och ungdomar med feber.

I den skriftliga informationen för godkända acetylsalicylsyraprodukter avrådes redan för användning vid feber hos barn men en översyn av dessa texter kommer att göras.

Reyes syndrom är mycket sällsynt och det karaktäriseras av svår lever- och hjärnskada. Tillståndet har bland annat satts i samband med intag av acetylsalicylsyra vid feber hos barn men sambandet är osäkert.