Parlamentet avfärdade reklam om receptbelagda läkemedel

Vid en omröstning i onsdags fick förslaget om reklam för receptbelagda läkemedel till patienter tummen ner av Europaparlamentet.

24 okt 2002, kl 17:24
0

Annons

Europaparlamentet avvisar förslaget med 494 röster mot och 42 röster för kommissionens förslag om att tillåta reklam för receptbelagda läkemedel till patienter med hiv/aids, astma och diabetes.

Förslaget var en del i ett större lagförslag om nya EU-regler för läkemedel. Enligt Dagens Medicin förkastade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor reklamförslaget. I stället gavs kommissionen i uppdrag att ta fram en strategi för hur unionens konsumenter ska kunna få tillförlitlig och kvalitativ information om läkemedel och andra behandlingsformer.

Kommissionen ska också, föreslår Europaparlamentet, undersöka möjligheten att uppmana alla nationella läkemedelsmyndigheter att inrätta en webbportal med objektiv information om läkemedel och hälsofrågor i allmänhet.

Europaparlamentet vill också skärpa reglerna för läkemedelsreklam till förskrivare. Bland annat vill man, i samband med marknadsföring av läkemedel, förbjuda alla former av gåvor, ekonomiska förmåner och naturaförmåner.

? Läkemedelsindustrin är inte mogen att informera konsumenterna, säger Jan Albinson vid Kilen i en kommentar till omröstningen, i ett pressmeddelande.
? Deras krav på direktreklam och deras önskan om snabbare handläggning av godkännande av nya läkemedel grundar sig i första hand på deras behov av stöd i konkurrensen mot läkemdelsindustrin utanför Europa.

Vid Kilen anser man att det som nu förevarit också sätter fingret på en öm punkt i EU:s nuvarande läkemedelsarbete, att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA, ligger under EUs näringslivsutskott och inte under utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Varken EMEA eller det svenska Läkemedelsverket skulle godkännas som opartiska om de granskades mot jävsparagrafen i den svenska förvaltningslagen. Sett ur ett konsumentperspektiv måste deras opartiskhet ifrågasättas, menar man vid institutet.

Förslaget går nu vidare till ministerrådet. Parlamentet kommer sedan att rösta om de nya reglerna ytterligare en gång innan de träder i kraft.