Ny kritik mot EU-förslag om patientinformation

EU-kommissionens förslag om att förenkla informationen till patienter om receptbelagda läkemedel har fått förnyad kritik.

18 mar 2010, kl 15:28
0

Annons

Lagförslaget Information till patienter uppfyller inte medborgarnas behov och skulle utsätta dem för intensiv marknadsföring hävdar den europeiska paraplyorganisationen European Public Health Alliance (EPHA) i ett uttalande.

Förslaget verkar
främst vara ett sätt att gynna läkemedelsföretagens intresse att utvidga sina marknader och hjälpa dessa att bygga lojalitet till varumärkena, heter det bland annat i uttalandet.
EPHA som samlar 29 europeiska organisationer förutom patientgrupper också läkar- och försäkringsgrupperingar varnar bland annat för att förslaget kan innebära fler läkemedelsskador och ökade kostnader för samhället på grund av läkemedelsbiverkningar.

EPHA uppmanar
istället kommissionen att göra bipacksedlarna bättre och tillgängligare. Organisationen anser också att de nationella myndigheterna ska bli bättre på att engagera sig i informationen till patienter och stärka den oberoende informationen.
Lagförslaget har också nyligen diskuterats i en workshop i parlamentets folkhälsoutskott, där moderaten Christopher Fjellner är rapportör.
Den 21 juni väntas utskottet rösta om förslaget som sedan går till plenum i september.
Lagförslaget är en del av ett större läkemedelspaket, som också handlar om förfalskningar och säkerhetsövervakningen.