Annons

Rekommendationerna varierar kraftigt

Läkemedelsvärldens genomgång visar att kommittéernas rekommendationer skiljer sig åt, utan några uppenbara skäl. Listorna är en snårskog av indikationer och första- och andrahandsval.

23 okt 2002, kl 18:13
0

Befolkningen i Västerbotten rekommenderas inte Lanzo mot magsår. Uppenbarligen finns det något som gör att läkemedelskommittéerna kommer till skilda resultat för sina listor. Vår hypotes inför en blygsam undersökning av rekommendationslistorna var att kommittéerna skulle komma fram till liknande slutsatser, eftersom läkemedelssortimentet och priserna inte bör skilja sig nämnvärt över landet. Men vi hade fel, särskilt när det gäller SSRI-preparat, där fältet är ordentligt splittrat.

Vi jämförde rekommendationer för statiner, protonpumpshämmare och SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare). I de fall en förstahandsrekommendation har angivits har bara den räknats. I vissa listor rekommenderas olika SSRI-preparat beroende på indikation, då har depression räknats som förstahandsvalet. Beskrivningen i indikationskolumnen varierar kraftigt, från en klassbeteckning till detaljerade gränsdragningar utifrån serumlipidnivåer.

Värt att nämna kan också vara att en och annan fibrat och anjonbytare letat sig in bland de lipidsänkande medlen. Vi utgår dock från att statiner är att betrakta som förstahandsval.

Vid sidan av protonpumpshämmarna, där Lanzo dominerade stort, har kombinationsbehandlingen Nexium HP dykt upp på ett par listor.