Annons
Fem frågor till Anette Hulth på Folkhälsomyndigheten
”Är ett problem som vi behöver lösa tillsammans”
Anette Hulth. Foto: Lena Katarina Johansson

”Är ett problem som vi behöver lösa tillsammans”

Folkhälsomyndigheten och WHO anordnar global konsultation om antibiotikaresistens.

25 nov 2020, kl 07:30
0

Antibiotikaresistens är ett av de största globala hoten mot människors hälsa i vår tid och problemet förekommer i alla länder. Tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO ska Folkhälsomyndigheten nu vara värd för vad som kallas en global konsultation om stärkt övervakning av antibiotikaresistens. Konsultationen är helt digital och pågår mellan oktober 2020 och mars 2021. Läkemedelsvärlden har pratat med Anette Hulth, biträdande enhetschef, på enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten som är samordnare för den stora digitala konsultationen.

Vad är det ni ska göra?

– Vi ska tillsammans med WHO hålla i en stor digital konsultation som pågår i sex månader för att sprida kunskap om WHO:s system för övervakning av antibiotikaresistens, GLASS. Vi på Folkhälsomyndigheten har byggt upp en digital plattform för detta. Under konsultationen kommer vi att administrera plattformen och hjälpa regionkontoren i kommunikationen med deltagarna.

Varför håller ni den här konsultationen?

– Antibiotikaresistens är ett internationellt problem som vi behöver lösa tillsammans. Det är ett lågmält hot som det är lätt att bli döv för och därför är ett internationellt samarbete viktigt. Övervakning är grundbulten för att komma vidare i arbetet med att hindra resistensutveckling. Det är viktigt att vi vet hur situationen ser ut för att kunna sätta in rätt åtgärder.

Vad hoppas ni att detta ska leda till?

– Vi vill att fler länder ska öka sitt engagemang och att beslutsfattare ska förstå hur viktig frågan är. Vår förhoppning är att ge en ännu större tyngd i frågan så att den prioriteras högt. I dagsläget är 91 länder med i systemet, och vi hoppas också att konsultationen ska leda till att fler länder går med.

Hur ska konsultationen gå till rent praktiskt?

– Det är just nu 353 deltagare från 102 olika länder som har anmält sig hittills och där alla har fått en inloggning till plattformen. Där finns olika webinarier som handlar om bland annat förbrukning, resistens och laboratoriemetoder. Det finns också diskussionsforum där deltagare kan interagera med varandra. Konsultationen är anpassade till regionernas förutsättningar och webinarierna ges på olika språk. Det är WHO som ansvarar för genomförandet.

Vad är den största utmaningen?

– Det kan vara utmanande att få igång diskussioner på digitala plattformar så där försöker vi stötta. Det som framför allt är en stor utmaning nu är att det i många länder är samma personer som arbetar med antibiotikaresistens som hanterar frågor om covid-19. Därför kan det vara svårt att prioritera arbetet med antibiotikaresistens just nu.