Får i uppdrag att följa upp covid-19-vaccin extra noga

Får i uppdrag att följa upp covid-19-vaccin extra noga

Regeringen ger i uppdrag till Läkemedelsverket att göra en fördjupad säkerhetsuppföljning av kommande vaccin.

24 nov 2020, kl 15:55
0

Annons

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad säkerhetsuppföljning av kommande vacciner mot covid-19. Målet är att öka möjligheten att upptäcka eventuella oförutsedda och sällsynta biverkningar i samband med vaccineringen.

Uppdraget innebär bland annat att Läkemedelsverket ska öka och förbättra möjligheten att rapportera in misstänkta biverkningar av ett covid-19-vaccin. Myndigheten ska också förbereda för registeranalyser och fördjupade studier.

Ska upptäcka biverkningar av covid-19-vaccin

Kliniska prövningar av ett vaccin ger kunskap om vanliga och mindre vanliga biverkningar. Sällsynta biverkningar upptäcks oftast efter att större grupper vaccinerats efter ett godkännande. När ett läkemedel, inklusive vaccin, har blivit godkänt görs alltid en säkerhetsuppföljning för att öka kunskapen om läkemedlets nytta och risker.

I arbetet med en säkerhetsuppföljning ingår att regelbunden signalspaning i databaser över misstänkta biverkningar. Om en misstanke om ett säkerhetsproblem uppstår kan Läkemedelsverkets fortsatta utredning leda till olika åtgärder. Sådana åtgärder kan till exempel vara att förbättra informationen om till exempel vilka biverkningar vaccinet kan ha, eller att begränsa hur vaccinet ska användas. Vid kritiska säkerhetsrisker kan fortsatt användning av vacciner stoppas helt.

– En viktig del i säkerhetsuppföljningen av nya vaccin är att såväl hälso- och sjukvård som allmänhet rapporterar in misstänkta biverkningar, säger Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Uppdraget sträcker sig till och med slutet av 2024 och ska redovisas löpande under perioden. Uppdraget genomför i samarbete med Folkhälsomyndigheten samt i dialog med bland annat Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Sveriges kommuner och regioner.