Annons
Sverige tecknar vaccinavtal även med Curevac
Foto: Istock

Sverige tecknar vaccinavtal även med Curevac

Regeringen meddelade i dag att Sverige ansluter sig till ett fjärde EU-avtal om covid-19-vaccin.

24 nov 2020, kl 15:30
0

Annons

Ytterligare ett påskrivet vaccinavtal gör nu att Sverige tecknat förköpsavtal om fler doser av covid-19-vaccin än vi behöver. Detta förutsatt att samtliga vacciner blir godkända. Men Sverige kommer ändå att fortsätta att teckna nya vaccinavtal, förklarade socialminister Lena Hallengren vid en presskonferens på tisdagen.

– Inget vaccin är ännu godkänt. Genom att teckna fler avtal ökar chanserna att Sverige får tillgång till de vacciner som blir godkända, sade Lena Hallengren.

Hon berättade också att regeringen och finansutskottet kommit överens om att öka Folkhälsomyndighetens låneram från 2 till 4,5 miljarder kronor. Detta för att öka myndighetens resurser för inköp av covid-19-vaccin.

Försäkringsskydd är på gång

Lena Hallengren lyfte även frågan om försäkringsskydd för personer som eventuellt drabbas av mer varaktiga biverkningar av ett covid-19-vaccin. Det har framkommit att det är tveksamt om den allmänna läkemedelsförsäkringen täcker sådana skador av vacciner som bygger på nya tidigare oprövade teknologier.

– Det pågår ett arbete inom regeringskansliet för att ta fram ett förslag som gör att covid-19-vaccinerna omfattas av ett försäkringsskydd som är likvärdigt det som Läkemedelsförsäkringen ger, sade hon.

Vid presskonferensen kom många frågor om hur regering och myndigheter ska möta eventuell tvekan att vaccinera sig mot covid-19. Sveriges nationella vaccinsamordnare Richard Bergström, som medverkade, menade att det är förståeligt med en viss tveksamhet. Dels bidrar säkert, sade han, de nordiska erfarenheterna av svininfluensavaccineringen med Pandemrix som ledde till narkolepsi hos vissa barn och ungdomar. Och dels kan den snabbhet med vilken covid-19-vaccinerna tas fram väcka oro.

– Människor kanske frågar sig “Vad har ni slarvat med nu då?”, sade han.

– Men det sker inget slarv. Att utvecklingen kunnat gå så snabbt beror på att de vaccinstudier som nu görs totalt sett är tio gånger större än normalt.

Även Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, talade om vaccinationsviljan:

– Jaq tror att vaccinationsviljan är högre bland dem som har störst behov av covid-19-vaccin och som ska vaccineras först. Och Folkhälsomyndigheten kommer att arbeta hårt med information och kommunikation för att alla som har en fråga om vaccinerna ska kunna få svar. En öppen attityd och öppna data kommer förhoppningsvis att få fler och fler att inse att det är en bra idé att vaccinera sig.

Vaccinavtal nummer fyra

Avtalet med Curevac är det fjärde avtalet om covid-19-vaccin för svensk del. Det omfattar 4,5 miljoner doser vilket räcker till 2,25 miljoner personer. Sedan tidigare har Sverige genom EU avtal med företagen Pfizer/Biontech, Astrazeneca respektive Janssen.

Curevacs vaccinkandidat är liksom den från Pfizer/Biontech ett mRNA-vaccin. Janssens och Astrazenecas vacciner bygger på en annan genetisk teknik som använder ett modifierat förkylningsvirus som bärare.

Det finns ytterligare två teknologiska plattformar som används av olika företag i den pågående internationella vaccinutvecklingen. EU:s och Sveriges ambition är, enligt socialministern och den nationella vaccinsamordnaren, att förhandla fram vaccinavtal som täcker in även dessa plattformar.