Annons

Apoteket arbetar hårt
för att bli medlem av FIP

Varje år spenderar Apoteket 1-2 miljoner kronor på FIP. Därför vill företaget bli medlem, men det fungerar inte med dagens stadgar. Men en ändring kan vara på väg.

26 aug 2003, kl 11:22
0

Varje år betalar Apoteket individuella medlemsavgifter för flera anställda till den internationella farmaciorganisationen FIP, Fédération Internationale Pharmaceutique. Dessutom betalar man för resor och uppehälle i samband med möten och kongresser.
? Det är en möjlighet för våra anställda till vidareutbildning, samt en chans att föra ut och hämta hem kunskap och information, säger Thony Björk, Apotekets informationsdirektör.
Summan uppgår enligt Apoteket till mellan 1 och 2 miljoner kronor per år. Därför vill också apoteket vara medlem, för att få rösträtt och kunna påverka organisationen. Men dagens stadgar tillåter inte företag att vara medlemmar. Det är förbehållet ickestatliga organisationer, så kallade NGO.
Thony Björk menar att det finns ett intresse från FIP:s sida att öka möjligheten för icke-NGO att kunna bli medlemmar. Därför tillsattes förra året en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på nya stadgar till årets kongress i Sydney i början av september.
? Om stadgarna ändras så att möjlighet ges, då kommer vi att ansöka om medlemskap, säger Thony Björk.Snäv skrivning

Kritiker till stadgeändringen menar att man vill öppna upp FIP för kommersiella intressen. Men Thony Björk tycker inte att det svenska systemet är något problem för FIP.
Möjligheten ses dock inte med blida ögon från alla håll. Sveriges Farmacevtförbunds, SFF, ordförande Ronnie Hansson tycker att FIP ska värna principen att bara NGO kan bli medlemmar.
? Vi måste vara stringenta, det får inte finns inflytande utifrån. Därför måste det vara en snäv stadgeskrivning, menar han.