Läkemedelsverket väntar med paroxetinbeslut

Till skillnad mot den engelska myndigheten har Läkemedelsverket inte gått ut med en rekommendation om att barn och ungdomar inte ska behandlas med paroxetin (Seroxat).

26 aug 2003, kl 11:22
0

Annons

I Sverige liksom i övriga EU-länder används paroxetin och andra SSRI-preparat i behandlingen av depression hos barn och ungdomar, trots att medlen inte är godkända för behandling av den gruppen. För en tid sedan avslutades några studier där effekten av paroxetin ifrågasätts och där man även misstänkt en något ökad risk för självskador och självmordstankar/försök hos de behandlade barnen. De studierna har nu resulterat i att EU påbörjat en utredning.
Som en följd av de senaste studierna har också den engelska myndigheten gått ut med en rekommendation om att medlet i avvaktan på resultatet av EU-granskningen inte ska förskrivas till den här patientkategorin.
Läkemedelsverket anser det dock inte vara nödvändigt.
?Vi har valt att göra läkarna uppmärksamma på den här diskussionen, utan att gå ut med ett definitivt nej, säger Jane Ahlqvist Rastad.
Innan EU-utredningen visat på något annat vill man från svensk sida, liksom de flesta länder inom EU, låta möjligheten finnas kvar att vid svår depression använda medlet vid behandling av ungdomar, säger hon.