Annons
Apoteket AB kan tvingas betala miljonvite
Foto: Istock

Apoteket AB kan tvingas betala miljonvite

Läkemedelsverket yrkar på två miljoner kronor i vite efter brister i läkemedelskontrollen hos Distansapoteket.

10 jan 2022, kl 12:14
0

Annons

Apoteket AB kan tvingas betala två miljoner kronor i vite på grund av brister i slutkontrollen av läkemedelsexpedieringen vid bolagets nätapotek Distansapoteket Stockholm. Läkemedelsverket lämnade i december 2021 in en ansökan till förvaltningsrätten som nu har begärt att Apoteket AB inkommer med synpunkter i ärendet. Bristerna som har konstaterats gäller den slutkontroll av läkemedelsexpedieringen där farmaceuten ska säkerställa att allt har blivit rätt.

Ska kunna upptäcka felaktigheter

Det var i maj 2021 som Läkemedelsverket i ett föreläggande ställde krav på Apoteket AB att rätta till brister i läkemedelskontrollen vid Distansapoteket Stockholm. Apoteket fick möjlighet att rätta till bristerna, annars kunde ett vite på två miljoner kronor dömas ut.

De brister som Läkemedelverket konstaterade gällde den så kallade helhetskontrollen. Detta är en kontroll i slutskedet av en expediering av läkemedel och teknisk sprit som ska säkerställa att det som utlämnas motsvarar det som har förordnats. Kontrollen ska också garantera att alla övriga uppgifter som ska ingå i en expediering har utförts på rätt sätt.

Enligt Läkemedelsverket föreskrifter ska en farmaceut genomföra en helhetskontroll innan ett förskrivet läkemedel konstateras vara färdigt för utlämning samt innan ett läkemedel som rekvirerats för en enskild patient lämnas ut. Helhetskontrollen ska dokumenteras och bekräftas med farmaceutens signatur.

Avsaknaden av en helhetskontroll innebär att det inte är någon farmaceut som tittar på receptexpedieringen som helhet och därmed kan upptäcka eventuella felaktigheter. Om en helhetskontroll inte utförs kan farmaceuten inte heller säkerställa att det som lämnas ut faktiskt är det som har förordnats.

Apoteket AB får inkomma med svar

När Läkemedelsverket gjorde en uppföljande kontroll efter föreläggandet kunde myndigheten konstatera att kraven för denna slutkontroll hos Distansapoteket fortfarande inte var uppfyllda. Bolaget kom därefter in med en skrivelse till Läkemedelsverket, men myndigheten ansåg inte att dessa synpunkter förändrade något i ärendet.

Därför anser Läkemedelsverket att Apoteket AB är skyldigt att betala vitesbeloppet på två miljoner kronor. Beloppet är bestämt med hänsyn till vad som är känt om bolagets ekonomiska förhållanden samt att det är viktigt för patienterna att kraven för slutkontrollen efterlevs.

Apoteket AB har nu möjlighet att inkomma med svar till förvaltningsrätten där det talar om ifall det går med på eller motsätter sig det som krävs. Svaret ska ha inkommit till domstolen senast den 19 januari 2022.