Annons

Apoteket AB för stort enligt rapport

Apoteket AB:s marknadsandel är för stor och bör minskas. Det är slutsatsen i den rapport som ett konsultföretag nu lämnat till socialdepartementet.

27 jan 2012, kl 11:37
0

Konkurrenterna till Apoteket AB har ända sedan omregleringen kritiserat företaget för att ha för stor del av marknaden. Konkurrenterna har hävdat att marknadsandelen bör beräknas utifrån omsättning och inte utifrån antal apotek. En åsikt som delas av det konsultföretag KPMG som för socialdepartementets räkning utrett frågan.

Enligt ägardirektivet
får Apoteket AB inte öppna fler nya apotek än vad som krävs för att behålla sin befintliga marknadsandel, efter utförsäljningen. Men hur den andelen ska beräknas har varit tvisteämnet.

Apoteket AB har
tolkat det som att man inte får äga mer än 35 procent av antalet apotek, medan konkurrenterna argumenterat för att det är omsättningen som är det intressanta. Vilket alltså konsultföretaget också anser. Och enligt en sådan beräkning hade Apoteket AB en marknadsandel på knappt 36 procent vid omregleringen, medan den idag är 36,5 procent.
För att banta ned Apoteket AB föreslår nu konsultföretaget bland annat att det statliga apoteket inte ska få göra några nyetableringar fram till våren 2014.