Apoteken bra på utbyte

Apoteken är bra på att expediera månadens vara enligt en rapport från Tillväxtanalys. Andelen har ökat sedan omregleringen. Men för bra följsamhet kan vara dåligt för konkurrensen.

7 jan 2013, kl 12:12
0

Försäljningen av månadens vara, det vill säga det billigaste generiska preparatet inom en utbytesgrupp, har ökat markant sedan omregleringen av apoteksmarknaden. Sedan sommaren 2009 har månadens vara ökat sina försäljningsandelar från 46 till 70 procent. Det är slutsatserna i en rapport från myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Myndigheten har på regeringens uppdrag utvärderat hur läkemedelspriserna har påverkats på den omreglerade apoteksmarknaden. Förutom följsamheten till månadens vara har de också tittat på hur de åtgärder som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket genomförde för att finansiera den så kallade generikatian, den tiokrona som apoteken får i ersättning av staten för utbyte, har fungerat.
– Vår genomgång visar att de har lyckats bra, men apotekens följsamhet till månadens vara står bara för en liten del av detta, säger David Granlund vid HUI research och Umeå universitet som är en av författarna till rapporten.

Det är istället den prissänkning som flera originaltillverkare genomförde på sina läkemedel i juli 2009 som bidragit till att sänka kostnaderna per konsumerad dygnsdos. Enligt David Granlund är det bra att apoteken är duktiga på att expediera månadens vara, men inte hur bra som helst.
– Om apoteken är för följsamma så finns det en risk att vissa läkemedelsföretag slås ut vilket minskar konkurrensen. Om det till slut bara är ett generikaföretag kvar så behöver det inte sätta ett lågt pris. Vi har sett sådana tendenser.

Var den optimala följsamheten ligger beror på vilken typ av läkemedel det handlar om säger David Granlund. Ett storsäljande preparat klarar högre följsamhet men för ett med mindre försäljningsvolym kanske det ligger runt 50-60 procent.

Även om månadens vara expedieras ihögre utsträckning i dag jämfört med tidigare har inte statens kostnader för läkemedel minskat. Det beror bland annat på högre försäljningspris på månadens vara och på generikatian. Kostnaderna har inte heller ökat, delvis för att det högsta pris som läkemedelsföretagen får ta ut för läkemedlen har sänkts.