Annons

Alternativ till amfetamin godkänt i USA

Det första läkemedlet mot ADHD som inte är ett narkotiskt preparat har nyligen godkänts av den amerikanska läkemedelmyndigheten FDA. Godkännandet kom tidigare än förväntat. Företaget Lilly hade räknat med ett sådant först nästa år.

2 dec 2002, kl 16:56
0

Annons

Intresset för att ta fram ett alternativ till de centralstimulerande preparaten för behandling av ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har väckts under senare år. Behandling med amfetamin är kritiserad och omdiskuterad liksom diagnosens relevans. Men under det senaste decenniet har antalet barn och vuxna som diagnosticerats med den här funktionsstörningen ökat stort, inte minst i USA men också i Europa.

? Man räknar med att tre till sex procent har den här funktionstörningen, säger Mats Johnson överläkare vid barnneuropsykiatriska kliniken vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Först depression

Läkemedlet som i USA godkänts under namnet Strattera innehåller den aktiva substansen tomoxetin. Det är en noradrenalinhämmare som först testades mot depression, men utan önskad effekt.

? I de studier som gjorts har det visat sig ha samma effekt som amfetamin vid ADHD, säger John Ahlmark vid Eli Lilly i Sverige.

Ännu finns inte några publicerade långtidsstudier, men bland annat i Göteborg pågår sedan drygt ett år en sådan. Enligt Mats Johnson finns idag inget som pekar på att tomoxetin inte skulle ha en jämförbar effekt också vid längre behandling.
Företaget har ännu inte lämnat in någon ansökan för godkännande i Europa. Enligt Johan Ahlmark kommer man att lämna en central ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA när man är klar med ytterligare studier.

För Eli Lilly som haft problem sedan patentet för Prozac gick ut steg aktierna med åtta procent dagen efter att tomoxetin och ett nytt osteoporosmedel godkänts.