Annons

Apoteket prisar bra förpackningar

Idag på Läkarstämman delade Apoteket AB ut pris till årets fem bästa läkemedelsförpackningar. Förpackningarna är Metotrexate, Fosamax, Reliv, Humira och Duma Multi-Grip Cap

2 dec 2002, kl 13:38
0

Annons

Många av apotekets kunder har problem med svåra förpackningar och i en undersökning bland reumatiker rankades läkemedelsförpackningar som det åttonde största problemet av över 100.

Priserna till de bästa läkemedelsförpackningarna delades ut idag på Läkarstämman i Göteborg. I bedömningen har hänsyn tagits till hur enkla förpackningen är att hantera, användarvänlighet, miljö med mera.

De fem vinnarna är:

Metotrexate

Wyeth Lederles Methotrexate-förpackning har under lång tid varit mycket uppskattad av Apotekets kunder med reumatiska sjukdomar. Förpackningen nämns ofta inom dessa grupper som ett föredöme beträffande öppningsbarhet.

Fosamax, 70 mg veckotablett

Läkemedelsbehandling av benskörhet med bisfosfonater i tablettform innebär många förhållningsregler för patienten. Såväl
förpackningsutformningen som bipacksedeln för Fosamax veckotablett utgör viktiga komponenter för att stödja patientens läkemedelsanvändning. Det har MSD genomfört på ett pedagogiskt sätt.

Reliv tabletter, 500 mg i polypropenblister

Med sin blisterförpackning i polypropen bidrar Recip AB till en miljövinst för samhället jämfört med äldre konventionella aluminium/PVC-blister.

Humira

Abott har utvecklat en lättöppnad förpackning för injektionsläkemedlet Humira (adalimumab). Injektionssprutans konstruktion är anpassad för patientgruppen, som ofta har nedsatt handfunktion. Produkten säljs på licens men är under registrering.

Duma Multi-Grip Cap

Superfos Pharma Pack har lanserat ett nytt lock till sin
tablettförpackning. Locket har konstruerats för att vara lättöppnat av personer med funktionshinder. Det är positivt att utbudet av lättöppnade förpackningar ökar på den svenska marknaden.