Annons

Apoteket får 90 miljoner kr för att täcka ökade kostnader

Enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsförmånsnämnden höjer nämnden Apoteket AB:s receptmarginal med 90 miljoner kronor på årsbasis. Höjningen av receptmarginalen innebär därför en ökning av försäljningspriset på strax över en krona per läkemedelsförpackning. Den exakta höjningen av priset på en enskild läkemedelsförpackning beror på läkemedlets pris. Enligt Pharma Online innebär dock beslutet en kraftig bantning av […]

2 dec 2002, kl 17:05
0

Enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsförmånsnämnden höjer nämnden Apoteket AB:s receptmarginal med 90 miljoner kronor på årsbasis. Höjningen av receptmarginalen innebär därför en ökning av försäljningspriset på strax över en krona per läkemedelsförpackning. Den exakta höjningen av priset på en enskild läkemedelsförpackning beror på läkemedlets pris.

Enligt Pharma Online innebär dock beslutet en kraftig bantning av Apotekets krav på höjning av receptmarginalen. Apoteket hade ursprungligen krävt ett tillskott på 465 miljoner kronor.

Apoteket AB:s receptmarginal höjs för att kompensera för:

– Ökade kostnader för utbytet till billigaste läkemedlet på Apoteket, en konsekvens av den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 oktober i år. Apoteket kompenseras med 58 miljoner kronor.

– Kostnader för dosdispensering av läkemedel. Beräkningar visar att systemet går med cirka 32 miljoner kronor i förlust under året.

Cirka 75 procent av Apotekets verksamhet finansieras via receptmarginalen. Storleken på receptmarginalen har tidigare bestämts av Riksförsäkringsverket (RFV) men uppgiften har sedan 1 oktober i år tagits över av LFN. Beslut om Apoteket AB:s marginal fattas två gånger per år, 1 januari respektive 1 juli. Beslutet som nu fattats träder i kraft 1 januari 2003.