Annons
Medicinsk cannabis under lupp
I panelen: Claes Hultling, Torsten Gordh och Fred Nyberg. Chefredaktör Ingrid Helander modererade.

Medicinsk cannabis under lupp

Medicinsk cannabis kommer kunna hjälpa en del med svår smärta, men långt ifrån alla. Det blev prognosen på ett seminarium anordnat av Läkemedelsvärlden.se.

22 nov 2017, kl 08:49
1

Vad vi framför allt vet om medicinsk cannabis är att det behövs välgjorda studier som på samma vis som för andra läkemedel testar ett läkemedels säkerhet och effekt. Det vetenskapliga underlaget är nämligen skralt. Det framkom på seminariet med rubriken Cannabis som medicin – vad säger vetenskapen? som Läkemedelsvärlden.se och Apotekarsocieteten anordnade på tisdagen. Mötet ägde rum på Norra Latin i Stockholm och samlade ett åttiotal personer.

Men en del går redan att säga om cannabis som läkemedel. Tre erfarna personer delade under seminariet med sig av sin kunskap: Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid U-fold på Uppsala universitet, Torsten Gordh, specialistläkare i smärtlindring och professor i klinisk smärtforskning i Uppsala och Claes Hultling, välkänd smärtläkare, vd och grundare av Spinaliskliniken för ryggmärgsskadade och själv ryggmärgsskadad.

Medicinsk cannabis kan fungera mot neuropatisk smärta. Inte för alla, men för vissa är effekten god. Hur effekten blir beror på en rad faktorer, som individens unika uppsättning av cannabinoida receptorer, hur substansen administreras, hur det bryts ned i kroppen och individens kön och ålder, förklarade Fred Nyberg. Han talade också om de skador på hjärnan efter långvarigt cannabisbruk som har dokumenterats, som försämrad kognition och motorik, psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Torsten Gordh, som i sitt arbete dagligen träffar patienter med smärtproblematik, talade om det som nu händer i vårt grannland Danmark.

– Från och med den första januari 2018 kommer alla läkare att kunna förskriva medicinsk cannabis på smärtindikation, berättade han.

Ett beslut som Läkarförbundet i Danmark inte står bakom. Det finns helt enkelt inte så mycket vetenskap när det gäller medicinsk cannabis. Trots det har andra länder gått ännu längre. I till exempel delstaten Colorado och länderna Uruguay och Nederländerna är det fritt för alla i myndighetsålder att köpa medicinsk cannabis. Ingen läkare behöver ens vara inblandad.

Men inom ett par år har vi förhoppningsvis något mera evidens när det gäller medicinsk cannabis. En klinisk studie är nämligen på gång vid Karolinska institutet. Claes Hultling berättade om studien som ligger i startgroparna och som han själv ska leda. Förhoppningen är att den ska komma i gång innan sommaren 2018. Just nu pågår arbetet med att få färdigt en etikansökan.

I studien ska ett hundratal patienter från hans egen klinik inkluderas i en randomiserad, blindad prövning då Bediol ska jämföras med placebo. Företaget som producerar Bediol, Bedrocan, har tagit fram en placeboprodukt som både luktar och smakar som den riktiga produkten. Att designa studier för smärtbehandling är inte helt enkelt. Den aktuella studiens exakta utformning är ännu inte klar.

– Det är svårt att hitta objektiva utvärderingsinstrument vid smärta, påpekade Claes Hultling. Men vi vet att Bediol har effekt på neuropatisk smärta och även en spasmolytisk effekt. Vi hoppas givetvis att studien ska kunna bevisa detta.

Som Läkemedelsvärlden.se nyligen skrev om har antalet licensansökningar till Läkemedelsverket om just Bediol ökat det senaste året. Men siffran är fortfarande relativt låg, 30 ansökningar hade kommit in totalt tidigare i november. Det finns också ett godkänt cannabisbaserat läkemedel på den svenska marknaden, Sativex, för spasticitet orsakad av ms.

Ingen av panelens deltagare, Torsten Gordh, Claes Hultling eller Fred Nyberg, tror på någon bred användning av medicinsk cannabis i framtiden. De var istället eniga om två saker: för det första att mer kunskap och välgjorda studier behövs. För det andra att det med dagens kunskapsläge kan vara mycket motiverat att för enskilda patienter med långvarig smärta, där den vanliga arsenalen av farmakologisk behandling inte har fungerat, pröva alternativet med medicinsk cannabis.

Under mötets gång togs även situationen i USA upp, med den enorma epidemi av opioidmissbruk som just nu pågår. Över fyra miljoner amerikaner bedöms vara beroende av starka smärtstillande medel. Fler än 50 000 personer dog i överdoser under förra året. Bakgrunden är frikostiga utskrivningar av smärtstillande opioider, även för övergående och lättare smärtproblematik.

Torsten Gordh kallade det som hänt i USA för medicine by marketing. Jämfört med tunga opiater är cannabis snällare påpekade han – få dör av cannabis. Men beslutet i Danmark att låta läkare skriva ut cannabis för vilken smärtindikation som helst kallar han ändå för ett stort experiment för folkhälsan, baserat på politiska åsikter snarare än vetenskap. Det är helt enkelt medicine by politics.

– Det vi vill ha är förstås medicine by evidence, sa Torsten Gordh.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Det är mycket märkligt att endast förbudsivrare, däribland Fred Nyberg, tillåts uttala sig i dessa frågor. Hans kända motstånd mot Cannabis är snarare av ideologisk karaktär vilket ger en missvisande bild. Aldrig någonsin har denna grupp läkare stött sig mot evidens.

    Cannabis har visat sig hjälpa mot en rad psykiska besvär såsom bipolaritet och PTSD. Det är olyckligt att dessa personer, knutna till ohederliga föreningar som RNS får föra talan i denna mycket viktiga fråga. Det påverkar hela förhållningssättet till personer som anser sig hjälpta av Cannabis.