57 apotek kan få glesbygdsstöd

Enligt TLVs beräkningar kan 57 apotek få dela på 20 miljoner kronor i glesbygdsstöd. Nu skickas förslaget ut på remiss.

17 Jun 2013, kl 10:31
0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på hur bidraget till apotek i glesbygd ska beräknas. Enligt regeringens uppsatta kriterier ska apoteket ligga mer än 20 kilometer från närmsta apotek och ha en försäljning av receptbelagda läkemedel på minst en miljon men max tio miljoner kronor. 

Nu har TLV tagit fram ett förslag där bidraget beräknas utifrån försäljningen av receptbelagda läkemedel. För att inget apotek ska bli överkompenserat finns ett tak i modellen baserad på apotekets lönsamhet för hela verksamheten, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget och baserat på försäljningsuppgifter från 2011 beräknas totalt 57 apotek få dela på som mest 20 miljoner kronor. Vid omregleringen ansågs 110 apotek befinna sig i glesbygd och fick inte stängas före april 2013. 

Apoteken ska ansöka om bidrag för 2013 senast den 1 mars 2014 och utbetalning sker under andra kvartalet. 

Förslaget har nu skickats på remiss och senast den 31 juli ska svaren senast ha inkommit till myndigheten. Föreskriften ska träda i kraft den 1 oktober.