Annons
36 miljoner dödsfall kan förhindras med vaccin
Två mobila hälsoarbetare kommer med vaccinväska till ett vaccinationsställe där barn och mammor väntar. Foto: PATH/Doune Porter

36 miljoner dödsfall kan förhindras med vaccin

Forskare har räknat på hur många liv och hur många familjers ekonomier som räddas tack vare vacciner.

5 feb 2018, kl 22:00
0

Annons

I studien, som publiceras i tidskriften Health Affairs, har forskare vid bland annat Harvard tittat på vaccinationsprogram i länder där den internationella organisationen Gavi, the Vaccine Alliance, stödjer vaccinationsarbetet. Vaccin mot tio olika sjukdomar studerades, däribland mässling, hpv, rotavirus, hepatit B och röda hund.

Forskarna har sedan genom att studera kohorter räknat ut hur många liv som tack vare vaccinationerna kommer att räddas under perioden 2016 – 2030, och funnit att det handlar om så många som 36 miljoner människor. De har också räknat på hur många familjers ekonomier som kommer att klara sig från utarmning tack vare att familjemedlemmarna inte blir allvarligt sjuka i de undvikbara sjukdomarna. Vaccinationer beräknas rädda 24 miljoner familjers ekonomier.

Det största antalet räddade liv stod mässlingsvaccinet och hepatit B-vaccinet för, med 61 respektive 18 procent av de förhindrade dödsfallen. Den största andelen räddade liv och ekonomier fanns hos de fattigaste i befolkningarna, skriver forskarna. Det är de mest utsatta grupperna som har sämst chanser att klara en sjukdom, både hälsomässigt och ekonomiskt, och följaktligen även de som har mest att vinna på vaccination. Länderna som var med i studien, som stöds av Gavi, tillhör i sig de resurssvagaste i världen. 41 låg- och medelinkomstländer ingick i studien.

I studien finns flera svagheter, konstaterar forskarna. Datan som matats in för analysen var bland annat insamlad med olika metoder, och det finns stora svårigheter med att uppskatta framtida scenarios vad gäller sjukdomar och epidemier. Det finns också problem med att likställa befolkningar i olika länder. Forskarna räknade heller inte in sjukdom eller livslånga men av en infektion, utan endast dödsfall.

Studiens resultat visar ändå att vaccinationsprogram kraftigt främjar en ökad jämlikhet i hälsa. Medan vaccinet mot mässling, en sjukdom som främst drabbar barn, förhindrade flest dödsfall, stod vaccinet mot hepatit B för flest räddade familjeekonomier.

Beslutsfattare bör informeras om den stora utjämnande effekt för både hälsa och ekonomi som vaccin kan ha, skriver forskarna i artikeln. Vaccinationsprogram bör ses som betydelsefulla verktyg både för en ökad jämlikhet i hälsa och i arbetet med fattigdomsbekämpning.