2D-kodade förpackningar testas i Sverige

2D-kodade förpackningar testas i Sverige

Sverige blir testland för ett projekt med nya typer av kodade
läkemedelsförpackningar. Det är europeiska Efpia,den
forskande läkemedelsindustrin i Europa, som ligger bakom satsningen.

18 maj 2009, kl 17:05
1

De forskande läkemedelsföretagens organisation i Europa, Efpia, har beslutat att inleda ett pilotprojekt med en ny typ av kodade förpackningar i Sverige. Genom att förse varje förpackning med en individuell tvådimensionell kod ska den kunna följas genom hela distributionskedjan. Koden kan lagra mycket mer information än dagens streckkoder och syftet är att undvika förfalskningar.

Projektet som börjar i september, ska pågå tills 100 000 förpackningar är expedierade, vilket beräknas ta tre till fyra månader. Arbetet är ett samarbete mellan Efpia,Apoteket AB, och de två läkemedelsdistributörerna Tamro och Kronans Droghandel. Läkemedelsindustrin står för kostnaderna.
– Det handlar om ett trettiotal receptbelagda produkter som ska testas och vi har just nu diskussioner med Apoteket AB om vilka apotek som kommer att ingå i projektet, säger Inger Näsman på Lif.

Koden kommer att läsas av när en förpackning expedieras på ett apotek. Personalen får då information om någonting inte står rätt till. Den nya streckkoden innehåller förutom det unika serienumret, information om batchnummer och utgångsdatum. Bland annat ska det göra det lättare att dra tillbaka läkemedel av en viss batch om ett fel skulle upptäckas med produktetn. Om det faller väl ut är tanken att systemet med de nya koderna ska användas inom hela EU i framtiden.

De apotek det rör sig om är sådana som blir kvar i Apoteket AB:s ägo eftersom de nya aktörerna inte är kända än. Flera av apoteken som kommer att ingå i pilotprojektet ligger i stockholmområdet.
– Det är för att underlätta distribution av de speciella förpackningarna, säger Inger Näsman.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer