Stora brister i kontroll av nikotinläkemedel

Många av de butiker som säljer receptfria nikotinläkemedel saknar helt
kontrollprogram trots att det krävs av lagen. Kommunerna som ska följa
upp och kontrollera handeln brister också i sitt arbete.

18 maj 2009, kl 14:58
0

Sedan den 1 mars 2008 får receptfria nikotinläkemedel säljas på andra ställen än på Apoteket. Varje handlare som säljer nikotinläkemedel och som inte är ett Apotek eller apoteksombud, måste uppfylla vissa krav. Bland dess är att köparen måste vara 18 år, att varorna måste finnas under uppsyn och att tydliga skyltar ska finnas om att det rör sig om läkemedel. Handlarna är också skyldiga att ha ett program för egenkontroll som ska finnas nedtecknat.

Men omkring 80 procent av handlarna saknar ett sådant kontrollprogram visar en undersökning som Läkemedelsverket gjort. De har utfört kontroller på 31 försäljningsställen i Göteborg, Uppsala och Skellefteå. I kontrollen ingick både apotek, apoteksombud, livsmedelsbutiker, bensinstationer och hälsokostbutiker.
– De flesta hade skyltar med information om 18-årsgräns och de hade produkterna under uppsikt, men de slarvar uppenbarligen med sina kontrollprogram, säger Johanna Lindholm på Läkemedelsverkets inspektionsenhet.

Den främsta förklaringen som inspektörerna fick till varför kontrollprogram saknades var att de inte visste om att det krävdes. Detta trots att det är lagstadgat.
– Handlarna har koll på 18-årsgränsen för de är de vana vid från tobak och alkohol, men många var väldigt frågande till att det krävdes mer för nikotinläkedel, säger Johanna Lindholm.

Frågan om hur kontrollen av försäljningen sker är aktuell inför den stundande lagändringen som tillåter fler att sälja receptfritt. Som propositionen ser ut idag är det samma system som ska gälla för övriga receptfria läkemedel som för nikotinläkemedel. Kommunerna ska ha tillsynsansvar och se till att handlarna sköter sin egenkontroll.  Om inte systemen med egenkontroll fungerar kan det få allvarliga konsekvenser för konsumenterna.

Även kommunerna har misslyckats i sitt uppdrag eftersom Läkemedelsverket hittills bara har fått in sex anmälningar om brister hos handlarna. För att kunna dra några slutsatser om hur systemet fungerar gjorde därför Läkemedelsverket sin egen inspektion.
– Kommunerna haft en lång startsträcka och har inte kommit igång med kontrollarbetet.  Vi kommer nu att fråga alla kommuner vad de behöver för stöd och utbildning så att de kan göra ett bra jobb. Det är viktigt att systemet fungerar när försäljningen av receptfritt börjar omfatta fler läkemedel, säger Johanna Lindholm.