Patient fick tre gånger för hög dos läkemedel

Under nästan två veckor fick patienten, som vårdas i hemsjukvård, för hög dos blodtryckssänkande medicin.

10 november 2017, klockan 09:46
0

I tretton dagar fick en patient i Lidköpings kommun en tre gånger för hög dos av läkemedlet Amlodipin, som är en kalciumantagonist som sänker blodtrycket.

I den lex Maria-anmälan som gjorts efter händelsen framgår att patienten fick andningsbesvär och ödem i benen, och fick åka in till akuten med en närstående. Efter behandling med snabbverkande vätskedrivande läkemedel förbättrades patientens tillstånd.

Vårdgivaren har lämnat in en utredning och en åtgärdsplan samt kommunens riktlinjer och rutiner till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som bedömer att vårdgivaren har vidtagit tillräckliga åtgärder och avslutar ärendet. Myndigheten påpekar dock att kommunens riktlinjer för läkemedelshantering hänvisar till hälso- och sjukvårdslagar som inte längre gäller.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här