Cerazette ute ur förmånen för gott

Läkemedelsföretaget MSD, som valde att ta ut preventivmedlet Cerazette ur förmånen, uppger att det inte kommer att ansöka om återinträde.
14 januari 2016, klockan 12:12

Som Läkemedelsvärlden tidigare har rapporterat tar läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme, MSD, ut det östrogenfria p-pillret Cerazette från förmånen från och med den 1 februari i år. Som skäl anger bolaget det nya takpriset som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, satt.

– Vi hade gärna varit kvar i läkemedelsförmånen till nuvarande pris men tvingades välja mellan att lämna förmånen eller att sänka priset till takprisnivån. Eftersom vi inte har möjlighet att sänka priset igen valde vi att lämna förmånen, säger Ulf Janzon, policy och kommunikationschef på MSD.

Det ursprungliga takpriset för Cerazette var 1,43 kronor per tablett i inköpspris för apotek. Det är utifrån det priset som TLV noterar när generisk konkurrens uppstår och nya takpris fastställs. Det nya fastställda priset för Cerazette, som gjorde att MSD valde att gå ur förmånen, är 0,5 kronor per tablett i inköpspris för apotek. Det motsvarar 65 procent av det ursprungliga takpriset.

År 2011 begärde läkemedelsföretaget MSD att Cerazette skulle lyftas ur förmånen men några år senare, 2014, ansökte man på nytt om inträde. Enligt företaget kommer man dock inte att söka om nytt inträde längre fram.

– Vi kommer inte att lämna in någon ansökan igen. Vi sänkte priset förra året enligt den så kallade 15-årsregeln och nu skulle vi behöva sänka priset markant och då till en nivå som vi inte kan möta, säger Ulf Janzon.

I slutet av 2011 trädde nya förändringar i regelverket gällande fastställande av takpris i kraft. Sedan dess har TLV fastställt takpris för 118 olika läkemedel och för dessa läkemedel har endast 7 utträden begärts, däribland Cerazette.

Det är ovanligt att företag väljer att gå ur förmånen efter att ett nytt takpris fastställts. Hur ser ni på det?

– Det är också väldigt ovanligt att p-piller ingår i läkemedelsförmånen. Om vi skulle sänka priset till takpriset skulle Sverige få EUs i särklass lägsta pris på Cerazette. Det går inte att ha så stora prisskillnader i Europa, säger Ulf Janzon.

Enligt MSD kommer Cerazette att finnas kvar som vanligt på apoteken till samma pris som nu, ungefär 600 kronor om året. Priserna kan dock komma att skilja mellan apoteken då de bestämmer sin egen marginal. Det finns fortfarande ett antal generika som innehåller den aktiva substansen, desogestrel, som ingår i Cerazette, kvar i förmånen.

Fakta:

År 2014 hade 174 298 kvinnor i Sverige läkemedel med desogestrel, vilket inkluderar både Cerazette och generika.

I förpackningsstorleken 3x28 st tabletter finns åtta stycken generika, som i januari kostar mellan 68 och 93 kronor per förpackning. Cerazette kostar 170,50.
I förpackningsstorleken 6x28 tabletter finns sju generika som i januari kostar mellan 91,50 och 142 kronor per förpackning. Cerazette kostar 285 kronor.

Andra artiklar inom samma ämne