Miljökraven på läkemedel ses över

Naturvårdsverket ska tillsammans med Läkemedelsverket se hur och om miljökraven på läkemedelsproduktion kan skärpas.

7 april 2014, klockan 09:38
0

Skärpta krav för produktion av läkemedel vill regeringen ha

Det mesta av läkemedelstillverkningen för EU sker i länder där kostnaden för företagen är betydligt lägre än de skulle ha varit i EU. Löner liksom miljökrav på produktionen är betydligt lägre vilket orsakat allvarliga utsläpp av förorenat vatten och ökat risken för till exempel multiresistenta bakteriestammar.

Nu har regeringen gett Naturvårdsverket och Läkemedelsverket i uppdrag att se över miljökraven vid produktionen av läkemedel som används inom EU. Myndigheterna ska utreda om det till exempel är möjligt att lägga regler om miljökontroll bland tillverkningsbestämmelserna inom ramen för god tillverkningssed, GMP.

Genom att lägga kraven inom GMP skulle lagstiftningen få genomslag också i tredje land eftersom ett tillverkningstillstånd återkallas om principerna för god tillverkningssed inte uppfylls, konstaterar regeringen. Myndigheterna har fram till 15 oktober i år på sig. Redovisningen ska vara direkt användbar för bland annat EU-kommissionen när den ser över angreppssätt mot förorening av vatten med läkemedelssubstanser.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här