Zopiklon vanligaste substansen vid självmord

Zopiklon vanligaste substansen vid självmord

Sömnläkemedlet zopiklon är fortfarande den vanligaste substansen vid suicid genom läkemedelsförgiftning.

1 dec 2021, kl 13:33
0

Annons

Mellan 2012 och 2020 var sömnläkemedlet zopiklon den vanligaste förgiftningssubstansen vid självmord genom läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Sammanlagt avled 460 personer genom förgiftning av zopiklon under den studerade tidsperioden, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Vid självmord var det också, precis som tidigare, vanligt att zopiklon hade kombinerats med propiomazin. Det sistnämna är en så kallad sedativ antihistamin som även det ofta används som läkemedel vid sömnproblem.

Vill sprida kunskap

I genomsnitt avled 890 personer årligen till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2012 till 2020. Dödsfallen delas i statistiken in i tre grupper; olycksfall, suicid och oklar avsikt. Genom att titta på dödsorsaksintyg kan Socialstyrelsens utredare kartlägga vilka substanser som orsakar olika typer av dödsfall. Syftet är att sprida kunskap som kan användas som grund för förebyggande åtgärder.

Bland de förgiftningsfall som registrerades som självmord dominerade sömn- och lugnande medel. Efter zopiklon var propiomazin den enskilt vanligaste substansen. Därefter kom opiaten oxikodon. I denna kategori fanns också ett antal icke psykoaktiva substanser som till exempel paracetamol och insulin.

Även vid dödfallen med oklar avsikt var sömn- och lugnande medel dominerande. Opioider avsedda för medicinsk användning var också relativt vanligt. Metadon var den allra vanligaste förgiftningssubstansen i denna kategori följt av alimemazin och oxikodon.

Bland olycksfall (överdoser) var olika typer av opiater vanliga förgiftningssubstanser. Allra vanligast var heroin och därefter buprenorfin och metadon.

Metadon var den enskilt vanligaste substansen bland alla läkemedels- och narkotikarelaterade dödsfall följt av zopiklon, buprenorfin och heroin.

Färre läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Antalet dödsfall orsakade av läkemedels- och narkotikaförgiftningar ökade under flera år på 2010-talet, men 2018 vände kurvan nedåt. Den nya statistiken visar samma utveckling. Totalt sett minskade antalet dödsfall med åtta procent 2020 jämfört med året innan.

– Minskningen förklaras i huvudsak av färre suicid bland kvinnor orsakade av läkemedel eller narkotika. Det har funnits en farhåga att fler ska ta sitt liv under pandemin, men det kan vi inte se i dödsorsaksstatistiken, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Inom kategorin olyckor sågs däremot en ökning från 395 dödsfall 2019 till 415 dödsfall 2020.

– Ökningen är dock inte ett trendbrott, och antalet överdoser var under förra året kvar på en lägre nivå än åren dessförinnan, säger Heval Beydogan, statistiker på Socialstyrelsen.

Vanligt med flera läkemedel

I ungefär hälften av dödsfallen finns fler än ett läkemedel med på dödsorsaksintygen. Den allra vanligaste kombinationen totalt sett, samt bland dödsfall orsakade av olyckor och dödsfall med oklar avsikt, var alprazolam i kombination med buprenorfin.

I nästan 30 procent av dödfallen fanns tre eller fler läkemedel med på intygen. Många av förgiftningarna innefattade både narkotikaklassade läkemedel och narkotika utan medicinsk användning. Dessutom tillkommer en del substanser som inte är narkotikaklassade men som ändå har bidragit till förgiftningen.