Annons
Hederspriser till frontfigurer i pandemin
Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström.

Hederspriser till frontfigurer i pandemin

Stiftelsen Forska!Sverige har delat ut hedersutmärkelser till personer med viktiga roller i pandemin.

2 dec 2021, kl 11:00
0

Annons
Ing-Marie Larsson

Ing-Marie Larsson, ordförande, Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

Matti Sällberg.

Matti Sällberg.

Mikael Dolsten.

Mikael Dolsten.

Stiftelsen Forska!Sverige har delat ut fyra hedersutmärkelser till personer som på olika sätt har stått i första ledet för att bekämpa pandemin. Kvartetten av mottagare består av en förening för intensivvårdssjuksköterskor, en vaccinsamordnare, en vaccinforskare och en företagsledare.

Han får en av hedersutmärkelserna

Vaccinsamordnaren är Sveriges nationella dito, Richard Bergström. Han får utmärkelsen ”för att ha axlat ansvaret för vaccin-tillgången för Sverige i ett krisläge och oförtröttligt hanterat utmaningar längs vägen för att säkerställa att befolkningen så snabbt som möjligt skulle kunna skydda sig mot covid-19.”

Richard Bergström är apotekare och jobbade i början av sin karriär först på Läkemedelsverket och senare på läkemedelsföretagen Roche och Novartis. Sedan var han vd i den svenska läkemedelsindustriföreningen, LIF, och även rådgivare åt världshälsoorganisationen, WHO, vice ordförande i Karolinska institutets styrelse och expert i flera statliga utredningar.

År 2011 tillträdde han vd-posten i den europeiska läkemedelsindustriföreningen Efpia. Sex år senare gick han över till det schweiziska dokumentsäkerhetsföretaget Sicpa där han arbetade när den svenska regeringen utnämnde honom till nationell vaccinsamordnare i juni 2020.

– Det är en plikt som svensk och som person från läkemedelsbranschen att hjälpa till, sa han vid presskonferensen i samband med utnämningen.

–  Det gäller att välja rätt vaccin, det är min uppgift att hjälpa till att manövrera rätt i det här landskapet.

Ytterligare tre hedersutmärkelser

En annan av Forska!Sverige:s hedersutmärkelser tilldelas Riksföreningen för anestesi och intensivvård. Föreningen får utmärkelsen som representant för alla Sveriges sjuksköterskor på IVA ”som stått mitt i stormens öga under covid-19-pandemin, och varje dag tillsammans med läkare och andra vårdprofessioner tagit hand om de svårast sjuka i Sverige”.

Vaccinforskaren Matti Sällberg, professor vid Karolinska institutet, får också en hedersutmärkelse för att han ”med sin stora kunskap inom vaccinområdet på ett engagerat och outtröttligt sätt deltagit i arbetet med att bedöma, ge råd och informera om utvecklingen och bekämpningen av Covid-19”.

Den fjärde och sista hedersutmärkelsen går till läkemedelsföretaget Pfizers forskningschef Mikael Dolsten för insatserna med att tillsammans med företaget Biontech på kort tid ta fram ett effektivt vaccin mot covid-19.