Allmänna restriktioner kan snart bli aktuellt igen

Allmänna restriktioner kan snart bli aktuellt igen

Om smittspridningen fortsätter kan råd som hemarbete och munskydd behövas, enligt Folkhälsomyndigheten.

2 dec 2021, kl 11:33
0

Annons

Med anledning av en ökad smittspridning av sars-cov-2 i Sverige kan det bli aktuellt att införa allmänna råd för befolkningen igen. Det meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten på en pressträff under torsdagen.

– Om smittspridningen fortsätter i den takt som vi ser nu så gör jag bedömningen att vi kan komma att behöva vidta vissa ytterligare åtgärder redan nästa vecka, sa Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, på pressträffen.

Ökad smittspridning kan kräva åtgärder

För drygt en vecka sedan gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag med förslag på åtgärder som kan införas vid en fortsatt ökad smittspridning. I går redovisade myndigheten den första delen av uppdraget.

Under hösten har smittspridningen ökat i Europa och även i Sverige har en ökning setts de senaste veckorna. Om den fortsätter kommer alltså nya åtgärder att behöva införas.

–  Läget i Sverige är inte akut men ändå så pass allvarligt i vissa regioner att det inom en snar framtid kan komma att behövas ytterligare åtgärder, sa Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre olika scenarier för hur smittspridningen kan komma att utvecklas. Alla tre scenarier pekar på en ökad smittspridning men i olika omfattning. Tidigare under hösten har Sverige legat i nivå med scenario 0, men i nuläget är vi nästan i en nivå med scenario 1, berättade Karin Tegmark Wisell.

De allmänna råden som kan komma att införas är att vuxna kan uppmanas att undvika trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om det är möjligt och att annars använda munskydd. Arbetsgivare kan också rekommenderas att inte ha fysiska möten på arbetsplatser, vidta åtgärder för att personalen ska kunna hålla avstånd samt göra det möjligt för anställda att i viss mån arbeta hemifrån.

–  I ett senare skede om smittspridningen skulle öka ytterligare så finns det förslag på fler åtgärder att sätta in, sa Karin Tegmark Wisell.

Dessa kommer att presenteras i tre steg och Folkhälsomyndigheten kommer med mer information nästa vecka.

Samma åtgärder för omikron

På pressträffen nämndes också den nya virusvarianten omikron.

– I Sverige ser vi nu att smittspridningen ökar om än på väsentligt lägre nivåer än vad vi sett tidigare under pandemin. Samtidigt så manar den nya varianten omikron till ytterligare försiktighet, sa socialminister Lena Hallengren.

I Sverige har hittills sex personer konstaterats smittade av den nya varianten. Samtliga har smittats utomlands. Med anledning av den nya varianten har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina rekommendationer om testning vid inresa till Sverige. Dessa innebär att alla vuxna och barn från förskoleklassålder och uppåt som reser in till Sverige från länder utanför Norden bör testa sig för covid-19.

På pressträffen sa Karin Tegmark Wisell att det finns en oro för den nya varianten, men att det samtidigt fortfarande handlar om samma sjukdom.

– Om omikron skulle bli den variant som tar över smittspridningen så handlar det ändå om samma åtgärder som behöver vidtas för att minska smittspridningen. Det är möjligt att effekterna på smittspridningen kan förändras men det återstår att se, sa hon.

Vaccinering fortsatt viktigt

Flera gånger under pressträffen uppmärksammades också vikten av att vaccinera sig och att en ökad vaccinationstäckning är nödvändig för att bromsa smittspridningen.

– Vaccinationen är den i särklass viktigaste åtgärden och kommer att vara det också framöver, sa Karin Tegmark Wisell.