Voglibos kan skjuta upp diabetes

En japansk studie har visat att alfoglukosidashämmaren voglibos i kombination med
en förändrad livsstil kan minska risken att utveckla typ 2 diabetes
bland högriskpatienter. Patienter som fick voglibos hade 40 procent
lägre risk att utveckla sjukdomen än de som fick placebo.

22 apr 2009, kl 10:43
0

Annons

I den klinisk studie, som finansierats av det japanska läkemedelsföretaget Takeda, ingick 1780 personer med hög risk att utveckla typ 2 diabetes. Av dessa slumpades 897 till att få 0,2 mg av alfaglukosidashämmaren voglibos oralt tre gånger dagligen och 883 till att få placebo. Medlet gavs oralt innan måltid och deltagarna fick också rekommendationer om motion och kost.

Resultatet, som publicerats på Lancets hemsida, visar att de personer som fick voglibos hade en 40 procents lägre risk att utveckla typ 2 diabetes än de i kontrollgruppen. De som fick voglibos hade också 54 procents högre chans att nå normoglykemi än de i kontrollgruppen. Den genomsnittliga behandlingstiden var ett år.

Forskarna bakom studien skriver i en kommentar att preparatet kan vara ett bra alternativ för att skjuta upp sjukdomen hos riskpatienter i kombination med hälsosamma kost- och motionsvanor. Särskilt bra kan det vara för patienter som av olika anledningar har svårt med fysisk aktivitet.

Voglibos fördröjer tarmens nedbrytning av kolhydrater till glukos och ger ett jämnare glukosupptag i blodet. I Sverige finns inga godkända läkemedel med voglibos, däremot med akarbos som också är en alfaglukosidashämmare.