Annons

Villkorat beslut förlängdes av LFN

Astrazenecas villkorade subventionsbeslut för Crestor har förlängts, efter en redovisning hur preparatet används i klinisk praxis. Över 90 procent av patienterna som fick rosuvastatin hade tidigare prövat en annan statin.

27 mar 2006, kl 15:30
0

Vid fyra subventionsbeslut har Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, ställt krav på företagen att inom två år komma in med en redovisning hur preparaten används i klinisk praxis. De två åren har nu gått och de sista redovisningarna har precis lämnats till LFN.
I höstas redovisade Astrazeneca, genom Post-studien (Prescription of statin therapy), förskrivning och användning av rosuvastatin (Crestor) för LFN.
– Det är en kvalitetsuppföljning hur Crestor används i praktiken, säger Anne-Charlotte Knutsson, informationschef på Astrazeneca Sverige.
Studien är en retrospektiv-, icke-interventionell-, epidemiologisk- behandlingsuppföljning av patienter med diagnostiserad hyperlipidemi. 72 procent av patienterna fick simvastatin, 17 procent fick atorvastatin och knappt fem procent fick rosuvastatin.
– Det vi också fann är att patienter i många fall får otillräcklig behandling, och att flera av patienterna inte följs upp på ett adekvat sätt i sjukvården, säger Anne-Charlotte Knutsson.

Prövat annan statin
Dessutom hade över 90 procent av patienterna som fick rosuvastatin tidigare prövat en annan statin – i linje med LFN:s villkorade beslut.
– LFN vidtog inga åtgärder avseende Crestor utan den villkorade subventionen fortsätter. Därmed behöver Astrazeneca inte redovisa förskrivningen igen, säger LFN:s informationschef Fredrik Larsson.
Den 23 februari var det dags för Roche och Abbott att redovisa användningen av deras orlistat (Xenical) respektive sibutramin (Reductil). Den 23 mars redovisade MSD hur ezetimib (Ezetrol) har använts i klinisk praxis.