Annons

Kritik mot skickligt formulerat brev om Nexiums förmån

Knappt en månad efter LFN:s beslut om subvention för läkemedel mot magsyrarelaterade sjukdomar skickade Astrazeneca ut ett brev om Nexium till svenska förskrivare. Brevet är juridiskt korrekt men lätt att uppfatta som vilseledande, menar kritiker. Därför anmäler nu LFN företaget till NBL.

27 mar 2006, kl 15:34
0

I efterspelet till LFN:s beslut om vilka läkemedel vid magsyrarelaterade sjukdomar som ska subventioneras, skickade Astrazeneca i mitten av februari ut ett brev om Nexium till svenska läkare,
Astrazeneca skriver, som första punkt av fyra, att ?Nexium har ett produktgodkännande och har inte fått någon inskränkning avseende godkända indikationer som subventioneras inom förmånssystemet?.
Från läkarhåll har flera kritiska röster höjts mot brevet.
– Om man inte är så insatt i ärendet och LFN:s beslut är det lätt att tro att Nexium kan användas precis som förut. Totalintrycket är snarare att Nexium har stärkt sin position istället för att begränsas, säger Thomas Ericson, ordförande i magetarmgruppen i Nordvästra Läkemedelskommittén i Uddevalla.
– Det är olyckligt att Astrazeneca blandar ihop godkända indikationer från Läkemedelsverket med subvention från LFN. Men det är skickligt skrivet, menar han.

Flera som hört av sig
Enligt Astrazeneca har brevet gått ut till allmänläkare och invärtesmedicinare över hela Sverige.
– Vi försökte göra det tydligt men vi har förstått nu att det kan misstolkas, säger Anne-Charlotte Knutsson, informationschef på Astrazeneca Sverige.
En av anledningarna till brevet är att det finns oklarheter om hur LFN:s beslut ska tolkas.
– Det är flera läkemedelskommittéer som hört av sig till oss och frågat hur de ska tolka LFN:s beslut.
Ordförandekollegiet Lok, för de svenska läkemedelskommittéerna, ska senare i vår diskutera brevet och huruvida man ska agera på något sätt.
– Men vi är förvånade över brevets utformning. Det är dumt att skriva så här, säger Sten Iwarsson, ordförande för Lok.
– Den här typen av frågor, företagens marknadsföringsåtgärder, är en stående diskussionspunkt på våra möten.
Den 15 mars beslutade LFN att anmäla brevet till NBL, Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (se länk uppe till höger).
– Vi gör det eftersom vi bedömer att brevet som gått ut till förskrivare innehåller vilseledande information, det är missvisande och strider mot vårt beslut att klart och tydligt informera om det subventionsbegränsningar som gäller, säger Anna Märta Stenberg, chefsjurist på LFN.
På Astrazeneca har man ännu inte bestämt om och hur man ska agera.
– Vi får avvakta NBL:s utredning och kommer att besvara deras frågor, säger Anne-Charlotte Knutsson på Astrazeneca.

Noga med att lyssna
Tanken att först kolla av brevets formulering med LFN innan det skickades ut ?kom inte upp?, enligt Anne-Charlotte Knutsson.
– Jag vet inte om LFN tar på sig sådant. Men diskussionen fördes inte, varken med LFN eller inom Astrazeneca.
Men ute i landet förs diskussionerna.
– Vi diskuterar brevet både i vår terapigrupp magetarm, i läkemedelskommittén och i Västra Götalandsregionen, säger Thomas Ericson i Uddevalla.
Han anser att det bästa läkemedelskommittéerna kan göra nu är att gå ut och marknadsföra LFN:s beslut, som motvikt till Astrazeneca.
– Men det tar tid för oss, vi har inte alls samma resurser som de privata företagen.
Thomas Ericson träffade själv representanter från Astrazeneca för en tid sedan.
– De var noga med att lyssna på våra argument, men det verkade inte som att de tog till sig kritiken.