Annons

Vi tycker ? kommande vallöften

I september är det riksdagsval. Läkemedelsvärlden tar tempen och hör efter vilka läkemedelslöften som är önskvärda.

27 mar 2006, kl 14:30
0

Annons

Vilka vallöften på läkemedelsområdet skulle du vilja se i den kommande valrörelsen?

Kennert Lenhoff, distriktsläkare/ordförande läkemedelskommittén Blekinge
– Läkemedel bör även fortsättningsvis räknas som del i sjukvården, det vill säga statsbidragen fortsätta för finans. De goda tiderna för landstingens läkemedelskostnader är dock snart över, de stora patentutgångarna är avverkade. Bland annat därför behöver sjukvården totalt sett mer resurser för att klara framtidens utmaningar – en högre andel av BNP. Mer möjligheter för läkemedelsrevisioner på individnivå – framför allt mer läkartid. Mer resurser till industrioberoende kliniska läkemedelsstudier, men även underlätta för industrin att göra bra kliniska studier.

Steinar Høeg, vd Astrazeneca Sverige
– Vi vill gärna se att något parti vill stå upp för kvalitetsarbete i vården. Ett löfte om en utökad satsning på kvalitetsuppföljning i vården så att varje patient får bästa vård. Satsa på att sjukvården utvärderar insatser och läkemedel med medicinska kvalitetsmått och strävar efter att ge varje patient en individuellt anpassad terapi. Därutöver ser vi gärna att någon vill införa stimulansåtgärder för forskning och utveckling. Båda löften passar på såväl nationell som på regional nivå.

Carina Jansson, förbundsordförande, Farmaciförbundet
– Oavsett valutgång önskar jag mig en apotekslag som garanterar att alla invånare får sin medicin oavsett hur mycket pengar man har eller var man bor, rätt till rådgivning av kompetent personal, information som är producentoberoende, lika priser oavsett var i landet läkemedlet säljs, ett sammanhållet system som inte styrs av vinstintresse. Läkemedel är inte en vara, vilken som helst utan ska vara en del av hälso- och sjukvårdens välfärdssystem. När det handlar om människors hälsa måste vi sätta patientsäkerheten i centrum.

Lena Westin, Kilen
– Utbildning om läkemedel och hälsa ska ingå i skola och gymnasium. Kraftfull satsning på KILEN och dess utveckling av Konsumenternas Biverkningsenhet. Läkemedelsskadade erhåller ersättning från staten. Läkemedelsverket delas – en registrerande del avgiftsfinansierad av industrin, en uppföljande och granskande del finansierad av staten. Läkemedelsäkerheten urholkas alltmer i takt med ökad marknadsföring där industrin och media samverkar. Lidande och kostnader ökar i förhållande till nyttan.

Professor Lars L Gustafsson, ordförande Läksak, Stockholms läns landsting
– Jag vill se att landstingen satsar två procent av läkemedelsnotan på fortbildning från 2007. Det stimulerar, ger kunskap och binder samman vårdens professioner i förbättrande team. Enkla, interaktiva och lätt tillgängliga IT-verktyg stimulerar till ny typ av fortbildning på arbetsplatsen. Dubblerad medicinsk forskning ger nya och bättre läkemedel. Generisk förskrivning gör sjukvården säker. En och endast en datorjournal med beslutsstöd gör sjukvården säker och skapar sjudande forskning och it- och läkemedelsindustri av världsklass.