Annons

Vill sänka ribban för Alzheimerpreparat

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA är på väg att förändra kraven på vad som krävs av ett läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

19 mar 2013, kl 13:03
0

Annons

I en artikel i New England Journal of Medicine skriver representanter från FDA att man planerar att förändra kraven för vad som krävs av företagen för att godkänna nya ALzheimerläkemedel.

Istället för att kunna visa att ett läkemedel både förbättrar patienternas minne och ger kognitiva förbättringar som gör att de klarar det dagliga livet bättre, kan det komma att räcka med att bara förbättra minnet. Flera lovande läkemedelsprojekt mot Alzheimer har lagts ner eller pausats efter att de i kliniska fas III-studier inte kunnat visa på förbättringar av både minne och funktion. Förslaget förväntas leda till att de företag som är aktiva inom området ska bli mer benägna att satsa på fortsatt utveckling och på sikt också leda till fler kliniska prövningar.

De senaste årens forskning om Alzheimer och utveckling av läkemedel mot sjukdomen pekar mot att en eventuell behandling bör sättas in tidigt. Många läkemedelsföretag inriktar sig också på att bromsa sjukdomsförloppet i tidig fas, ofta redan innan patienterna ens börjat uppvisa symptom.  FDA har därför också tagit fram nya riktlinjer för hur man kan identifiera patienter tidigt som ännu inte blivit dementa.