Socialstyrelsen blir JO-anmäld

Farmakonomer är inte receptarier anser Sveriges farmaceuter och anmäler frågan till Justitieombudsmannen.

19 mar 2013, kl 10:55
0

Under 2012 beviljades två personer med dansk farmakonomutbildning svensk receptarielegitimation av Socialstyrelsen. Till skillnad från myndigheten anser fackförbundet Sveriges Farmaceuter (tidigare Sveriges farmacevtförbund), att utbildningarna skiljer sig markant åt. Nu har förbundet skickat in en anmälan om besluten till Justitieombudsmannen, JO.

Beslutet är fattat på felaktiga grunder menar förbundet.
– Även om båda utbildningarna är treåriga så innehåller den svenska receptarieutbildningen mer teori och mer vetenskap än den danska utbildningen till farmakonom, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

Hon menar att Socialstyrelsen fattat beslutet om att ge de två personerna receptarielegitimation på felaktiga grunder. Nu vill förbundet få frågan prövad inför framtida fall.
– I Danmark har man som farmakonom alltid stöd av en apotekare när man arbetar. I Sverige kan en receptarie vara läkemedelsansvarig och arbeta självständigt och behöva ta ställning i komplicerade frågor. Därför är detta av betydelse för folkhälsan och det är alarmerande att Socialstyrelsen gjort detta.

Kristina Niemi är noga med att påpeka att det inte handlar om de två individer som fått svensk receptarielegitimation utan om frågan som helhet. Både den svenska receptarieutbildningen och den danska farmakonomutbildningen är treåriga. Den svenska utbildningen innehåller mer teori och kurser i bland annat farmaceutisk kemi och farmakokinetik medan den danska har större fokus på arbetsplatspraktik.