Annons

Värktablett tros minska risken för tjocktarmscancer

Acetylsalicylsyra kan förebygga uppkomsten av nya polyper hos personer som opererats för cancer i tjock- eller ändtarmen. Det visar två stora amerikanska studier. I den ena studien minskade risken för nya polyper med en tredjedel.

4 mar 2003, kl 13:05
0

Acetylsalicylsyra kan hindra uppkomsten av nya polyper hos canceropererade patienter. Det visar två omfattande amerikanska studier som publiceras i veckans nummer av New England Journal of Medicine, skriver Göteborgsposten och Svenska Dagbladet.

I den ena studien ingick 635 kvinnor och män opererade för kolorektalcancer och betraktade som botade. Men man vet att de löper ökad risk att få nya polyper och cancer.
I den grupp som fick 325 mg acetylsalicylsyra om dagen hade 17 procent fått någon ny polyp inom ett år jämfört med 27 procent i placebogruppen. Den skyddande effekten var så påtaglig att man avbröt studien i förtid.

I den andra studien deltog drygt 1100 personer som fått polyper bortopererade, men utan cancerdiagnos. De delades in i tre grupper; en grupp fick 81 mg acetylsalicylsyra, en 325 mg och en placebo. I den studien hade den lägre, men inte den högre dosen effekt. I placebogruppen hade 47 procent utvecklat nya polyper, 38 procent bland de som fick den låga dosen acetylsalicylsyra och 45 procent av de som fick den högre dosen.

Resultatet av de två studierna bekräftar vad experimentella studier och epidemiologiska data tidigare antytt, att acetylsalicylsyra kan förebygga kolorektalcancer. Bland annat har man sett att reumatiker och hjärtpatienter som tar Magnecyl har mindre risk att drabbas av den här cancerformen.