Annons

Vårdens SFINX bättre än apotekens EES

Läkemedelsverket har jämfört de två system som idag finns för interaktionskontroll av läkemedel. Myndighetens bedömning är att vårdens SFINX har fördelar jämfört med EES som introducerats för att användas på apotek.

20 jun 2011, kl 12:53
0

Den viktigaste fördelen med SFINX är den bättre täckningen av läkemedel som ingår i interaktionsmodulen. I SFINX  (Swedish Finish Interaction X-referencing) ingår alla substanser som är registrerade i Sverige, samt många licensläkemedel och en del naturläkemedel. I EES (Elektroniskt expertstöd) interaktionsmodul är de svenska läkemedlen länkade till motsvarande läkemedel på den amerikanska marknaden.

Även om de
flesta svenska läkemedel har en amerikansk motsvarighet så saknas en sådan för nästan 30 procent konstaterar Läkemedelsverket i sin jämförelse. Man konstaterar också att det inte är helt ovanligt att substanser som godkänts inom EU ännu inte är det i USA. Speciellt när det gäller nya substanser är det problematisk menar utredarna eftersom behovet av interaktionsstöd då är som störst. EES kan missa potentiellt viktiga interaktioner eftersom systemet inte täcker hela det svenska läkemedelssortimentet.
? Förutom den bättre sortimentstäckningen har SFINX interaktionsmodul använts betydligt längre i Sverige än EES, vilket också talar till SFINX fördel, säger Anders Carlsten som lett utredningen på Läkemedelsverket.
Jämförelsen gäller alltså enbart interaktionsstöden.
? EES är i grunden en genial tanke, tycker jag, med en funktion som jobbar direkt mot receptdepån så att man får en omedelbar genomgång av patientens läkemedelsanvändning. EES innehåller ju också en mängd andra funktioner som till exempel signaler om olämplig dos och könsskillnader. Men just för interaktioner fanns det redan ett svensk-finskt system  som har fördelar, säger Anders Carlsten.

Han understryker
att rapporten är ett kunskapsunderlag som det sedan är upp till aktörerna att dra slutsatser med hjälp av.
Men Läkemedelsverket förordar i sin bedömning att man på lite sikt bestämmer sig för samma interaktionsmodul inom sjukvården och på apoteken.
Läkemedelsverkets jämförelse är en teoretisk analys och grundar sig inte på någon jämförande studie mellan de två systemen. Men myndigheten öppnar för att göra en sådan, om socialdepartementet skulle vilja ha det.