Osund konkurrens med statliga företag

Privata tjänsteföretag som verkar inom life science riskerar att slås ut när de får konkurrens av statliga satsningar. Det är budskapet från ett nystartat nätverk.

10 feb 2014, kl 10:00
0

Carl-Johan Spak, Recipharm.

I det nystartade nätverket ingår åtta privatägda bolag som alla marknadsför och säljer tjänster till läkemedelsindustrin. Anledningen till de nu gått samman i ett nätverk är de statliga satsningar som gjorts efter bland annat nedläggningen av Astrazeneca i Södertälje.

Risken är att de privata företagen som finns slås ut menar Carl-Johan Spak, en av de som står bakom initiativet Life Science Innovation Support, LSIS.
– Vi ser ett problem med en växande aktivitet av offentligt understödda aktörer marknaden. Det finns i dag ett stort antal privata företag som agerar inom life science-sektorn och som jobbat hårt för att etablera sig med egna medel. Risken nu när offentligt finansierade projekt tar en större plats är att det blir en konkurrenssnedvridning.

Ett av exemplen som LSIS tar upp är statens uppbyggnad av SP Process Development i Astrazecas före detta lokaler i Södertälje. Staten gick där in med omkring 100 miljoner för att ta tillvara den utrustning och kompetens som fanns.
– SP är ett stort institut där det bedrivs fantastisk forskning och den politiska satsningen har gjorts med goda intentioner att stötta svensk life science. Men när man samtidigt bedriver kommersiell verksamhet på områden där det redan finns etablerade privata företag, då kan man fråga sin om det är en optimal användning av allmänna medel?

Carl-Johan Spak, som själv arbetar på Recipharm, säger att nätverket reagerat även på andra satsningar som görs med offentliga medel som till exempel etableringen av forskningscentret Swetox i Gärtuna. Han menar också att man från politiskt håll satsat på att få fler offentliga verksamheter att agera mer kommersiellt.
– Det finns områden där statlig stimulering verkligen behövs, som inom tidig läkemedelsutveckling. Men innan satsningar görs behöver man göra en analys över vilka behov som finns på marknaden. Med tanke på att det pratas om fler satsningar från politiskt håll behöver vi agera proaktivt för att uppmärksamma konkurrensproblematiken, säger han.