Annons

Svårt veta om animaliskt innehåll

Det är svårt för patienter som vill undvika produkter från djur att välja rätt läkemedel. Innehållsförteckningarna är ofta bristfälliga eller felaktiga visar en genomgång.

10 feb 2014, kl 10:30
1

Det är två brittiska forskare som har undersökt hur väl märkta vanliga läkemedel är med avseende på animaliskt innehåll. Eftersom många människor av kultur, religion, allergi eller andra skäl vill undvika att äta produkter från djurriket ville de ta reda på läget.

Forskarna gick igenom de 100 preparat som förskrevs mest i primärvården under januari 2013. De kom fram till att 73 av dessa innehöll en eller flera av ingredienserna laktos, gelatin och magnesiumstearat, som alla kan härstamma från djur.

Men de konstaterade också att det var svårt att få reda på ursprunget av ämnena, ofta angavs det inte och ibland var informationen felaktig. Laktos extraheras ofta från löpe, gelatin och magnesiumstearat utvinns från gris, ko eller ibland fisk, men det finns också vegetariska alternativ.

Forskarna, som publicerat en artikel i BMJ, menar att det är viktigt att information om innehållet finns tillgänglig och att den är korrekt. Risken är annars att patienter inte fullföljer sina behandlingar, för att undvika ett eventuellt innehåll. Som exempel nämns en vaccinationskampanj i Skottland som stoppades efter att muslimska grupper oroade sig för att vaccinet innehöll gelatin från gris.
 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Skulle nog bli ganska kostsamt om laktos extraherades från löpe.. Vassle ska det väl ändå vara?