Vanligaste åtgärden
blev utsättning

Långverkande bensodiazepiner och antikolinerga läkemedel ska användas med försiktighet när det gäller behandling av äldre. Efter läkemedelsgenomgångar på äldreboenden i Skåne kunde man sätta ut en femtedel av de preparaten.

20 mar 2006, kl 10:35
0

Det var på initiativ av primärvården som läkemedelsgenomgångar genomfördes tillsammans med farmacevter på 52 äldreboenden.

Genomgångarna begränsades till de 943 patienter av 1 059 som hade fler än fem läkemedel och var äldre än 75 år. I snitt använde de nio läkemedel regelbundet och drygt två vid behov.
Totalt identifierade man drygt 2000 läkemedelsrelaterade problem.

Diagnos saknades

Det vanligaste var att det saknades diagnos för läkemedlet eller att den var oklar. Av patienterna använde 15 procent långverkande bensodiazepiner och 20 procent antikolinerga läkemedel som enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska undvikas vid behandling av äldre. Den användningen kunde också efter genomgången minska med 18 respektive 24 procent.

Den vanligaste åtgärden efter genomgången var just att läkemedel kunde sättas ut.