Annons

Har talerätt i länsrätt

Regeringsrätten anser att originalföretag ska ha rätt att överklaga Läkemedelsverkets beslut som gäller godkännande av generika.

20 mar 2006, kl 10:43
0

Företaget Pfizer överklagade 2003 Läkemedelsverkets beslut att godkänna ett antal generika till deras amlodipinpreparat Norvasc.
Länsrätten i Uppsala avvisade överklagan eftersom man ansåg att originalföretag inte har rätt att överklaga myndighetens godkännandebeslut. Pfizer la själva sakfrågan åt sidan för att driva rätten att överklaga Läkemedelsverkets beslut.

Regeringsrätten har nu gått på företagets linje och anser att originalföretag ska ha så kallad talerätt.
Eftersom det är ett beslut i Regeringsrätten är domen av principiell betydelse.

– För oss är det en omvälvande dom. Det innebär att originalföretag har rätt att pröva vårt beslut i domstol varje gång vi godkänner ett generiskt preparat, säger Bo Lindström, jurist på Läkemedelsverket.

Regeringsrättens dom innebär att målet nu går tillbaka till Länsrätten i Uppsala.