Annons

Företag och brukare avvisade idé om fond med industripengar

Utredaren av samarbetet mellan brukarorganisationer och företag anser att en fond skulle neutralisera det ekonomiska stödet. Men vare sig brukare eller företag vill ha en sådan.

20 mar 2006, kl 10:51
0

Ett av de mera radikala förslag som Bengt Lindqvist diskuterar i sin utredning Trovärdighetens Pris är att läkemedels- företagen istället för att som nu stödja enskilda patientorganisationer inrättar en gemensam fond ur vilken organisationerna kan söka pengar.

Syftet med utredningen som Bengt Lindqvist gjort på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen, Lif, har varit att belysa och komma med förslag på etiska riktlinjer för samarbetet mellan brukarorganisationer och läkemedelsföretag.

Engelsk idé

Tankarna om en fond har utredaren fått från den engelska parlamentsrapporten, The Influence of the Pharmaceutical Indu- stry, som kom förra våren. Den liksom den svenska rapporten är en konsekvens av den kritik som riktats mot det inflytande som läkemedelsföretag har över patientorganisationerna i kraft av pengatilldelningen.

Tankarna om en gemensam fond blir dock inte något konkret förslag i utredningen eftersom såväl företag som organisationer i samtal med utredaren avvisade idén med hänvisning till att det skulle skapa onödig byråkrati och minska möjligheterna till kontakt mellan parterna.
Bengt Lindqvist menar dock att fondfrågan bör diskuteras vidare, bland annat för att en sådan skulle neutralisera det ekonomiska stödet från företagen.

Utredningen innehåller andra, kanske mindre kontroversiella förslag, som att man stramar upp de etiska regler som idag mer har karaktär av riktlinjer, att samarbeten tydligt redovisas i den offentliga Samarbetsdatabas som Lif redan inrättat och att brukarorganisationerna tydligt redovisar sådana i sina verksamhetsberättelser.
Bengt Lindqvist föreslår också att HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan och Lif bör upprätta ett avtal, för att tydliggöra spelregler och gemensamt ansvartagande.

Enligt rapporten utgör företagens stöd fem till tio procent av organisationernas ekonomi.