Vägledning för medicinering för äldre

Vägledning för medicinering för äldre

En handbok från ett EU-projekt ska hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal när det gäller äldre och läkemedel.

28 apr 2017, kl 14:07
0

Det är parterna i det EU-finansierade projektet vid namn Simpathy (Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence in The Elderly) som tagit fram handboken. Projektet leds av den skotska regeringen, och samlade i veckan experter från 13 europeiska organisationer och över 20 länder vid en konferens i Bryssel.

Den stora utmaningen som var i fokus var äldres polyfarmaci, det vill säga när äldre får fler än tio läkemedel samtidigt. Deltagarna vid konferensen fick signera ett löfte om att de antagit ”polyfarmaciutmaningen”, och att de ska arbeta för en ökad medvetenhet om problemet med äldres läkemedelshantering.

En av de deltagande parterna i projektet är Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ulrika Gillespie är verksamhetsutvecklare och apotekare där, och en av de ansvariga för Simpathy-projektet i Sverige.
– Jag tror att det här projektet har stor betydelse för många EU-länder där man inte kommit lika långt som i Sverige, säger hon. Vi har haft många satsningar på äldrevård, läkemedelsgenomgångar och annat i läkemedelshanteringen för äldre. För oss är det viktiga nu att inte tappa farten. Länder som Grekland och Portugal börjar från noll, för dem är det här projektet jätteviktigt.

I januari kom rapporten från Socialstyrelsen Säker vård, En indikatorbaserad uppföljning, som Läkemedelsvärlden.se rapporterade om. I den framgår att en andel på 10,7 procent av alla personer i Sverige som är 75 år och äldre får tio eller fler läkemedel samtidigt.