Vaccinrädslan sprider sig

De flesta barnsjukdomarna är idag ett minne blott i Sverige sedan vi började med allmän vaccination. Men alla är inte lika övertygade att vacciner är bra. Och efter att barn som vaccinerats mot svininfluensan drabbats av narkolepsi har allt fler kritiska röster börjat höjas.

25 apr 2012, kl 13:40
7

Annons

Vi vaccineras när vi är små, vi vaccineras när vi reser till exotiska länder och vi vaccineras mot influensa när vi blir äldre. Med hjälp av vaccination har sjukdomar såsom smittkoppor, tuberkulos, polio och mässling kunnat utrotas eller blivit mycket sällsynta i Sverige och delar av världen. Svenskarna har generellt ett högt förtroende för vaccin och myndigheter. Men det fick sig en rejäl törn efter svininfluensapandemin i Sverige hösten 2009 då minst 150 barn och ungdomar drabbades av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Och efter det har vaccinkritiska röster börjat höjas i allt fler områden och bland allt fler grupper i landet.
Än så länge har ingen skillnad märkts i vaccinationstäckningen enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Den är fortfarande hög och ligger i snitt på 98 procent i landet.
– Vi har inte fått indikationer på att andelen vaccinerade gått ned. Men barnvaccinerna har vi använt i så många decennier och världen över så det finns en väldigt stor »säkerhetsdatabas«, säger Ingrid Uhnoo, programchef vid enheten för vaccin vid Smittskyddsinstitutet.

Däremot har antalet vaccinerade mot säsongsinfluensa minskat något. Det resulterade under den senaste influensasäsongen i det högsta antalet influensafall sedan Smittskyddsinstitutet började med laboratorie-rapportering 1993.
– Det kanske är mer förklarligt att folk känt oro för influensavaccin, även om narkolepsi var en helt ny biverkning och trots att det var ett helt annat vaccin som användes under influensapandemin 2009 och att det var barn och unga som drabbades, säger Ingrid Uhnoo.
Och människors oro har även börjat märkas nu när unga flickor ska vaccineras mot HPV bland annat genom diskussioner i olika forum. Till exempel har föräldrar som motsätter sig vaccinering skapat sajten Mammor mot Gardasil. Den som känner sig tveksam och undrar något om vaccin och söker på Internet efter svar kan hitta flera vaccinkritiska artiklar och berättelser om biverkningar högt upp i sökresultatet.

Ett sådant medborgarinitiativ är Vaccin.me, som enligt egen utsago »samlar rapporter om vaccinationsskador och informerar allmänheten om risker med vaccin«. Torbjörn Sassersson, som arbetar som pr- och webbkonsult, är initiativtagare och webbredaktör på sajten. Hans intresse för risker med vaccin väcktes i samband med debatten om massvaccinering mot svininfluensan. Efter att ha skrivit en del artiklar om riskerna med vaccinering på sin egen nyhetssajt bestämde han sig för att starta Vaccin.me tillsammans med Linda Karlström, sajtens chefredaktör, och en redaktion i slutet av december förra året. Vaccin.me lyfter fram riskerna med vacciner, eftersom varken myndigheter eller medier gör det, menar Torbjörn Sassersson.
– Myndigheterna granskar inte läkemedelsbranschen och lyfter inte fram riskerna och biverkningarna. Det går inte att lita på dem. Vi försöker publicera det som SvD och DN borde publicera löpande.
Han tycker att myndigheterna använder sig av känsloargument som solidaritet för att vaccinera sig, men inte presenterar några vetenskapliga bevis för att vacciner fungerar.
– Det finns massor av studier och rapporter som visar att vacciner är skadliga, varför hänvisar inte myndigheterna till dem? säger Torbjörn Sassersson och förklarar att det är föroreningarna som är giftiga för kroppen, framförallt för spädbarn, äldre, och inte nödvändigtvis smittämnena i sig.
De flesta som arbetar på Vaccin.me har egna erfarenheter av riskerna med vaccin som de ibland skriver om, men läsarna kan också skicka in sina egna berättelser.
– Jag vet om folk vars barn har blivit sjuka och okontaktbara efter vaccinering. Man avfärdar det som historier, men säg det till föräldrarna till de här barnen som har sett det ske. Spädbarn har inget immunförsvar, det är ett allvarligt medicinskt övergrepp att spruta in gifter i dem. Min personliga uppfattning är att om man har en bra grundhälsa och lever ett hälsosamt liv utgör barnsjukdomarna inga risker idag, säger Torbjörn Sassersson.

Han tycker att det finns en övertro till vacciner och ett systemtänkande som gör att de inte ifrågasätts oftare. Men efter massvaccineringen med Pandemrix tycker han att det har blivit en ökad medvetenhet om biverkningar och risker med vaccin.
– Efter narkolepsifallen så tycker jag att vi kritiker har fått rätt. Och min subjektiva uppfattning är att det har blivit mer vaccin-kritik i Sverige efter det.

Kritik mot vacciner är inget nytt. Ett av de mest kända fallen är från 1998, då den brittiska läkaren Andrew Wakefield tillsammans med tolv kollegor publicerade en artikel i tidskriften Lancet som visade att det fanns ett samband mellan trippelvaccinet MPR mot mässling, påssjuka och röda hund och autism. Studien väckte stor uppmärksamhet men ifrågasattes av forskare. Andra studier kunde tidigt avvisa Wakefields påstående och redan 2004 kom det fram att han mottagit miljonbelopp för att vara rådgivare inför en skadeståndsprocess om MPR-vaccinet. Lancet bad om ursäkt för publiceringen och majoriteten av hans medförfattare tog bort sina namn från studien.
Detta ledde till en lång myndighetsutredning i Storbritannien som slutade med att Wakefield förlorade sin läkarlegitimation 2010 och att Lancet drog tillbaka den publicerade artikeln. Andrew Wakefield menar till sitt försvar att han är utsatt för en konspiration från läkemedelsindustrin. Men för drygt ett år sedan kunde journalisten Brian Deer i tidskriften BMJ visa att den indragna artikeln inte handlade om undermålig forskning utan om medvetet fusk. Trots detta minskade antalet vaccinerade och vaccinationskritiker hävdar bestämt att Wakefield utsatts för en smutskastningskampanj.

Det finns flera exempel på vad som kan hända om vaccinationstäckningen minskar. Till exempel har Europa som mål att utrota mässling till år 2015, men för det krävs en vaccinationstäckning på över 95 procent. Förra året bekräftades 34?000 fall av sjukdomen i Europa, av dem fick 27 personer hjärnhinneinflammation och 8 dog. Sverige har relativt få mässlingsfall, men enligt statistik från Smittskyddsinstitutet bekräftades 26 fall förra året, att jämföras med bara 6 under 2010. Och i år har hittills 18 fall anmälts enligt smittskyddslagen, av dem 13 i Järna utanför Stockholm. De flesta smittas utomlands, men i området är vaccinationstäckningen bara 88 procent jämfört med över 95 procent i övriga Sverige. Järna är centrum för antroposoferna, och antroposofisk medicin är emot allmänna vaccinationer.
– Vi får tillbaka sjukdomarna om vi slutar vaccinera. Vi reser väldigt mycket till länder som fortfarande har kvar sjukdomarna och kan utsättas för smitta. Vi kan sedan föra med smittan hem som då kan spridas vidare till ovaccinerade personer i omgivningen och i samhället, säger Ingrid Uhnoo vid Smittskyddsinstitutet.

Socialstyrelsen har idag det övergripande ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Myndigheten följer diskussionen om vacciner noga och har märkt ett minskat förtroende för vissa vacciner.
– Vi märker av en större oro efter Pandemrix och narkolepsibiverkningarna. Folk undrar och ställer många frågor som vi försöker ge svar på. Det vore katastrofalt om föräldrar tappade förtroendet för barnvaccinationsprogrammet. Vaccin är en av de största medicinska upptäckterna i vår tid, säger Agneta Holmström, enhetschef för hälsoskydd och smittskydd vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har märkt att kritiken mot vacciner till stor del sker på Internet, och att kritikerna sällan hänvisar till vetenskapliga fakta från pålitliga källor.
– Det är mycket som sker i de sociala medierna och informationen är ofta känslomässig. Det kan vara svårt att förhålla sig till. Vi följer diskussionen i sociala medier och andra kommunikationskanaler för att vi ska kunna ta fram information som motsvarar det människor undrar över. Vi samverkar även med Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket och landstingens smittskyddsläkare för att tillsammans ta fram vetenskaplig och lättbegriplig information, säger Agneta Holmström.

CJ Åkerberg tycker att det finns alldeles för mycket rykten och felaktigheter kring vaccin, särskilt på Internet. I februari i år startade han därför Vaccininfo.com tillsammans med tre andra. På sajten ska man presentera information om sjukdomar och vacciner, baserat på vetenskapliga källor.
– Vaccinationsmotståndare häver ofta ur sig korta, faktoida påståenden som kan vara svårt att motbevisa kortfattat. Att påstå något helt påhittat kräver väldigt stora insatser att bevisa. Då ska vår sida kunna ge ett alternativ och vetenskapligt motbevisa alla deras argument, säger han och menar att de vill nå de som är osäkra på vaccin, säger CJ Åkerberg, som är författare till boken Skeptikerskolan och en av personerna bakom Skeptikerpodden. Till vardags är han avdelningschef på en konsultfirma.
Men på Vaccininfo finns också läkare som granskar artiklar. Det är viktigt för dem att bemöta motståndarsidan med vetenskapliga argument. Egentligen borde Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket göra en lättillgänglig informationskampanj om vacciner, tycker CJ Åkerberg.
– Det behövs. Det handlar om liv, om barn som faktiskt inte har ett val. Vaccinmotståndarna utgör en fara för andra genom att sprida lögner och missförstånd. De måste bemötas och ställas till svars.

Han berättar att motståndarsidan ofta presenterar anekdoter som fakta och väljer ut den information som passar deras syfte men undanhåller annat. Då är de lätta att motbevisa. Men han påpekar att det är svårare att bemöta rena anekdoter och känslor.
– När det kommer till narkolepsin till exempel vill vi inte på något sätt ta ifrån föräldrarna känslorna om vad som hänt deras barn. Däremot blir det ett problem när folk värderar ett personligt anslag högre än kunnande.   
– Det finns ett kunskaps- och auktoritetsförakt hos dem. De är emot allt och alla som inte är emot vaccin, men de själva och deras experter är oantastliga. Det påminner om konspirationsteori när ingen går att lita på förutom de själva.

Även om det fortfarande är stort förtroende för vaccin i Sverige, så är CJ Åkerberg bekymrad för att antivaccinationsrörelsen ska få ett fotfäste.
– Problemet är att vi har det för bra idag. Det är få som har sett konsekvenser av mässling eller polio. Men om folk slutar vaccinera sina barn så kan vi komma till ett läge där barn dör eller får livslånga funktionsnedsättningar. Och först då kan det bli en motrörelse. Det är därför det är viktigt att göra något nu, så slipper vi förhoppningsvis dels lidande men även dels än större informationsinsatser om några år.

7 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Artikeln menar att vaccinkritiker för sig med osanna anekdoter. Jag tänker så här, när sjukvården inte hittar någon förklaring, när ett till synes friskt barn helt plötsligt blir sjukt, är det då märkligt att förtvivlade och desperata föräldrar söker svar? Är vaccin ett läkemedel, eller inte? Varje läkare som skriver ut läkemedel vet att biverkningar och interaktioner ökar med antalet läkemedel. Vaccin är, enligt artikelförfattaren, undantaget som bekräftar regeln? Skämt åsido. Vi vet att vacciner kan ge biverkningar. Det som är märkligt är att enligt experter är just vaccin den typ av läkemedel som orsakar minst biverkningar och skador? Egentligen är det inget märkligt att vaccin kan orsaka de biverkningar och skador som vaccinkritiker menar. Det räcker med att granska innehållsförteckningen på ett vaccin, så inser man, trots små mängder, att det är ett synnerligen potent läkemedel vi har att göra med. Ett flertal av hjälpämnena är konstaterade gifter, och farliga för människor och djur. Gränsvärdena gäller ofta oralt intag, för hur många injicerar gifter och skadliga ämnen, även mycket små mängder (ex. aluminium, formaldehyd), rakt in i kroppen, och på så vis kringgår kroppens olika delar av immunförsvaret? Att vaccinkritiska sidor ploppar upp här och där är ett svar på att myndigheter hela tiden hävdar att vaccin är ofarliga. Så återigen, vaccin är ett alldeles unikt läkemedel som inte kan orsaka annat än milda, ofarliga och övergående biverkningar? Sist men inte minst, amerikanska VAERS (statlig myndighet – http://vaers.hhs.gov/index) visar klart och tydligt att Gardasil är ett vaccin med omfattande, allvarliga och t.o.m dödliga biverkningar. Artikeln gör knappast att förtroendet för vaccin ökar, istället framställs vaccin som något nödvändigt och så gott som ofarligt läkemedel.

 2. Thomas:

  Det finns mycket att kommentera i ditt inlägg men dessa sticker ut:

  – “Ett flertal av hjälpämnena är konstaterade gifter, och farliga för människor och djur.”

  Ett flertal av de ämnen du har på matbordet är också konstaterade gifter (NaCl t.ex.), det är en fråga om doser. I små doser kan ämnen vara bra, till och med nyttiga för oss.

  – “på så vis kringgår kroppens olika delar av immunförsvaret”

  Nej, du kringgår inte immunförsvaret. Lika lite som immunförsvaret kringgås när du får en rispa i huden eller liknande. Principen bakom vaccination är ju att exponera immunförsvaret för smittoämnet så det kan bilda ett skydd mot detta ämne utan att värden (dvs. vi) blir sjuk.

  – “myndigheter hela tiden hävdar att vaccin är ofarliga.”

  Var då? Ingen instans hävdar att vacciner är -helt- ofarliga, liksom med alla medel med verkan så finns också biverkan. MEN när man väger det mot sjukdomens risker så är det rätt ofta bättre att ta dessa minimala biverkansrisker.

  – “… VAERS (statlig myndighet – http://vaers.hhs.gov/index) visar klart och tydligt att Gardasil är ett vaccin med omfattande, allvarliga och t.o.m dödliga biverkningar. “

  Nej, vad den sidan visar klart och tydligt är att man har rapporterat händelser som sammanfaller I TIDEN. Inget annat.

  Läs det där igen; sammanfaller i tiden och inget annat.

  VAERS är ett rapporteringsverktyg, det finns INGET i den som säger något om orsakssamband eller liknande. Det är också ett verktyg som är öppet för vem som helst att rapportera i.

  Data från verktyget kan användas till vetenskapliga studier och det är först där man kan se trender och orsakssamband. Hitintills har man inte sett någon ökad dödlighet eller biverkan med Gardasil eller Cervarix.

 3. CJ:
  Så du menar att NaCl är lika farligt och skadligt som aluminium, kvicksilver och liknande? Inte så konstigt att fler och fler “tror” på den “andra sidan” 🙂 JO man kringgår immunförsvaret.

  Huden är en försvarsbarriär, genom att penetrera huden (injektion) förbigår man denna barriär i immunförsvaret. Oavsett VAD du säger så tror jag det, och många med mig. Det är bara att slå i en lärobok på högskolenivå från olika vårdutbildningar om immunförsvaret, så finns svaret där, svart på vitt. Munnen och mag- tarmsystemet är en annan del av immunförsvaret, en barriär också om man så vill.

  På en patologikurs föreläste en överläkare fom att mag- tarmsystemet är att betrakta som “utsidan” av kroppen. Detta system är väldigt effektivt på att mota gifter och mikroorganismer. Denna del av immunförsvaret förblir inaktivt vid vaccinering, och kan således inte aktivera det specifika immunförsvaret. Läs på så vet du att jag har rätt. Eller så vet du att jag har rätt, men kan inte hålla med, eftersom det är alldeles för uppenbar kritik MOT vaccin 🙂

  Just därför blir man lättare sjuk genom en rispa i huden, jösses vad har du för kunskaper egentligen?! Hur får du annars in tetanus-bakterier i kroppen??? Förklara gärna hur man får sepsis? Visst kan du få sepsis genom pneumoni, då denna infektion redan belastar immunsystemet och mikroorganismer kan ta sig in i blodet och orsaka ytterligare infektion.

  Man allra lättast får du sepsis genom att patogena mikroorganismer går igenom exempelvis huden (!) genom lite djupare rispor. Inget konstigt eller märkligt alls, människor har vetat om detta i många hundra år. Förutom du då möjligen?

  Jo myndigheter hävdar att vaccin är i princip ofarliga och biverkningar är milda och övergående (jo tack, någon som minns Pandemrix?!).

  Här finns oerhört många länkar till studier publicerade på PubMed mm. Men du kanske anser att PubMed är en villfarelse-sajt också? Vi vet ju nämligen från vaccintillverkarna själva att deras produkter kan orsaka
  Guillain Barre Syndrom, kallar du det en mild och övergående biverkan?

  Med andra ord förkastar du biverkningar som finns listade till olika läkemedel som står i FASS också? Dessa sammanfaller nämligen i TIDEN också…Usch, konspiratoriska Läkemedelsverket som vill få oss att tro att NSAID-preparat kan orsaka blödande ulcus. Fy skäms, intag av NSAID och blödande ulcus råkar ju bara sammanfalla i TIDEN…

  Tydligen får ingen kritisera vaccin? Andra läkemedel går utmärkt att kritisera, men inte vaccin. Om någon tar 3-6 läkemedel samtidigt skulle de allra flesta läkare tycka det var konstigt om man inte drabbades av biverkningar. Detta gäller konstigt nog inte när vi INJICERAR 3-6 läkemedel med åtskilliga komponenter som i andra fall är konstaterat farligt och skadligt för människor.

  Så länge jag bestämmer kommer inga fler vaccin in i min kropp. Eller min familj och nära anhöriga. Jag förmedlar information så ofta jag kan till så många som möjligt. Hur känns det? Det finns nämligen ingenting du eller någon annan kan göra åt det. Varje person man kan få att läsa på ordentligt innan dom vaccinerar sig, så att ett informerat val kan göras är en vinst. Förhoppningsvis tar dom iallafall inte flera vaccin på samma gång, eller med för täta intervall.

 4. Vi kan ju alltid intala oss själva att det inte gäller oss. Att vaccinerna har använts i andra länder, komponenterna på djur osv etc mm. Då kan vi känna oss trygga, biverkningarna och skadorna gäller inte oss i Sverige. Jag säger så här, samt alla jag känner och som litar på den förmedlade informationen, kommer INTE vänta tills vetenskapen (läs: vaccintillverkarna, läkemedelsbolagen) har utrett detta ordentligt, objektivt och utan den ekonomiska aspekten i beaktande. Allt annat kan inte räknas som det bästa eller överhuvudtaget medicinskt vetenskapligt för oss mottagare av läkemedlen. Alla ni som är positiva till förfarandet hur vacciner tas fram, hur vacciner undersöks, och sedermera bedöms säkra och effektiva för att använda på stora populationer, varsågod och vaccinera er. Men, låt oss andra göra våra egna informerade val. Låt oss dessutom förmedla information (det är än så länge tillåtet enligt lagen!) “as we se fit”.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2395884/

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10573656

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2884595

  http://autismmedia.org/hornig2q.html

 5. Varför prata om vaccin som grupp? Självklart rädda många vacciner liv. Men det förutsätter ju att risken att förlora det i sjukdomen är större än risken att förlora det p g a biverkningar. Om riskerna med att inte vara vaccinerad är höga kan också fler och allvarligare biverkningar vara acceptabla. Problemet med Gardasil (som är det enda vaccin vi valt att inte ge våra barn) är att livmoderhalscancer dels är ovanligt och dels går att förebygga genom cellprov och en livsstil med få och trogna relationer, samt användning av kondom. Om promiskuiteten minskar eller kondomanvändningen ökar på grund av rädsla för livmoderhalscancer förebyggs därtill många andra veneriska sjukdomar som man inte kan vaccinera sig mot, t ex HIV och klamydia. Risken, vid sidan av biverkningarna, är ju nämligen överhängande att vaccineringen istället leder till en falsk trygghet som i sig kan ge allvarliga hälsoeffekter på grund av andra sexuellt överförbara sjukdomar.