Det ska bli enklare att hålla koll på sina vaccinationer

Det ska bli enklare att hålla koll på sina vaccinationer

I framtiden kan ett digitalt register hjälpa dig att hålla reda på dina och barnens vaccinationer.

19 aug 2019, kl 10:40
0

Annons

Det gemensamma regeringsuppdraget till E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten som offentliggjordes i går handlar om en förstudie. Syftet är att undersöka hur var och en av oss på ett digitalt och lättillgängligt sätt ska kunna få en samlad bild av vilka vaccinationer vi fått.

– I dag saknas möjligheten för enskilda att få en bra, säker och samlad överblick över sin vaccinationshistorik, sade socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Sedan 2013 finns visserligen ett nationellt vaccinationsregister. Men där registreras bara de vaccinationer som ges inom ramen för de nationella vaccinationsprogrammen. Inga vaccinationer före 2013 finns med. Och exempelvis TBE-sprutor och resevaccinationer som ligger utanför vaccinationsprogrammen rapporteras inte heller in till registret. Dessa vaccinationer dokumenteras enbart i journalsystemet hos just den vårdgivaren som ger vaccinationen.

Det finns alltså ingen möjlighet för den enskilda att på ett enkelt och säkert sätt kolla vilka vaccinationer man fått.

Nu ska E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten utreda hur det ska gå till att ändra på den saken.

I uppdraget ingår bland annat att kartlägga de offentliga och privata aktörer som bedriver verksamhet på vaccinationsområdet, samt de informationssystem som i dag finns eller som håller på att utvecklas hos dessa aktörer.

E-hälsomyndigheten ska ansvara för att samordna arbetet. Uppdraget ska redovisas till socialdepartementet senast den 15 juni 2020.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 300 000 kronor under 2019. Under 2020 avser regeringen att avsätta ytterligare 400 000 kronor till Folkhälsomyndigheten och 500 000 kronor till E-hälsomyndigheten.