Annons
Skarp kritik för Macchiariniskandal
Foto: Medicinsk Bild, Karolinska universitetssjukhuset.

Skarp kritik för Macchiariniskandal

Extern utredning riktar skarp kritik mot Karolinska universitetssjukhuset för Macchiariniskandalen. “Patienterna var inte dödligt sjuka.”

31 aug 2016, kl 11:37
0

Paolo Macchirini borde aldrig ha anställts som överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, luftstrupetransplantationerna saknade tillräckligt underlag från djurstudier och patienterna var inte dödligt sjuka. I den externa utredning som gjorts av verksamheten med transplantationer av syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset riktas mycket skarp kritik mot sjukhuset och även Karolinska institutet, KI.

På en fråga vid presskonferensen i onsdags förmiddag där utredningen presenterades sade utredaren Kjell Asplund att man ser särskilt allvarligt på den bristande patientsäkerheten och på hur otvunget man inom sjukhuset förhållit sig till regelverket och frångått det i flera fall. Bland annat har mycket av kontakterna med tillståndsmyndigheterna skett informellt över telefon vilket lett till otydlighet och grovt skilda uppfattningar.

Kjell Asplund lyfte också fram problemet med den tystnadskultur som funnits på sjukhuset och som inneburit att kritik inte alltid förts fram i tillräcklig omfattning. I utredningen belyses också relationen mellan Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Beskrivningen är att KI har mycket stort inflytande på beslut som tas inom sjukhusets organisation och verksamhet vilket bland annat syntes vid rekryteringen av Macchiarini.

Utredningen konstaterar att Paolo Macchiarinis transplantationsverksamhet har skadat den kliniska forskningen vid Karolinska universitetssjukhuset och i Sverige.

Den 145 sidor långa utredningen avslutas med tio förslag på åtgärder för att förbättra patientsäkerheten, organisationen och rutiner. Bland annat lyfts behov av att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen med krav på system för strikt kontroll av anställdas verksamhet vid andra sjukhus. Vid delade anställningar måste också sjukhuset göra egna bedömningar, självständigt från KI.

Utredningen betonar också att alla berörda medarbetare bör utbildas i de regelverk som omgärdar verksamheten vid ett universitetssjukhus. Det handlar till exempel om regelverk för patientsäkerhet, forskningsetik och kliniska studier.

Sjukhuset uppmanas också att vidta åtgärder för att stärka patientsäkerheten, bland annat genom att regelmässigt göra riskanalyser när nya metoder införs och se över systemet för avvikelserapporter. Enligt utredningen har sjukhuset inlett en granskning av Macchiarinis kirurgiska verksamhet utöver transplantationerna. Man anser dock att det kan finnas anledning att se över även andra, icke-kirurgiska insatser som Macchiarini har medverkade vid, som terapier hos patienter under ECMO-behandling.

Hela utredningen finns att läsa här: ”Fallet Macchiarini – Utredning av verksamheten med transplantationer av syntetiska luftstrupar vid Karolinska Universitetssjukhuset.”