Annons

Utökad indikation för barn

TNF-hämmaren Remicade har godkänts för behandling av svår ulcerös kolit hos barn.

6 feb 2012, kl 13:07
0

För några år sedan godkändes Remicade, (infliximab) för behandling av barn med Crohns sjukdom. Nu har CHMP, EMA:s vetenskapliga kommitté, sagt ja till att den befintliga indikationen utökas med behandling av svår, aktiv ulcerös kolit hos barn 6 till 17 år.

CHMP anser
också att den övre åldersgränsen för rotavirusvaccinet RotaTeq ska höjas från 26 till 32 veckor.