Underbetyg för nya undermedel mot cancer

Nya cancerpreparat har få fördelar jämfört med gamla trots att de är dyrare. Det menar två italienska farmakologer som anser att löften till allmänheten infrias dåligt.

20 aug 2002, kl 15:58
0

I sin studie av de anticancermedel som nådde den europeiska marknaden mellan 1995 och 2000 kom Silvio Garattini och Vittorio Bertele, vid Mario Negri institutet i Milano, fram till att dessa erbjuder mycket få eller inga fördelar jämfört med existerande preparat. Trots det kostar de oftast många gånger mer, i ett fall hela 350 gånger mer, än existerande alternativ.

För att snabbt nå marknaden utförs ofta klinisk prövning av nya preparat på svårt sjuka patienter med ovanliga cancertyper. Mestadels fastställs bara att de nya medlen inte fungerar sämre än annan behandling. Farmakologerna, som summerar sina synpunkter i en artikel i British Medical Journal, menar att de nya preparatens verkan inte motsvarar de framsteg som gjorts inom forskningen på cancerområdet. Garattini och Bertele anser tvärtom att kravet ska vara att kliniska studier utformas så att verkliga fördelar för patienterna kan beläggas för nya preparat.