Notiser

Arnold Wilund död Medicinalrådet och förra ordföranden i Apotekarsocieteten, Arnold Wilund, avled under sommaren, 94 år gammal. Han avlade apotekarexamen 1935 och utsågs 1940 som tidernas yngste chef för Medicinalstyrelsens apoteksbyrå, där han stannade till 1953. Han var ordförande i Apotekarsocieteten 1956-66 och promoverades 1966 till farmacie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Vid sidan av sitt […]

20 aug 2002, kl 16:48
0

Arnold Wilund död
Medicinalrådet och förra ordföranden i Apotekarsocieteten, Arnold Wilund, avled under sommaren, 94 år gammal. Han avlade apotekarexamen 1935 och utsågs 1940 som tidernas yngste chef för Medicinalstyrelsens apoteksbyrå, där han stannade till 1953. Han var ordförande i Apotekarsocieteten 1956-66 och promoverades 1966 till farmacie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Vid sidan av sitt svenska engagemang var han även vice president i den internationella farmaciorganisationen FIP.

Brist på Seloken Zoc
Enligt tillverkaren Astrazeneca kan det bli brist på betablockeraren Seloken Zoc under hösten. Anledningen är att ökad efterfrågan på produkten, då preparatet alltmer används även för behandling av hjärtsvikt, gör att tillverkningen inte hänger med. Dessutom är tillverkningen komplicerad vilket gör att det tar tid att öka produktionen. Därför går Läkemedelsverket ut och rekommenderar läkare att inte sätta in metoprolol på nya patienter.

Ökad försiktighet med Reductil
Den europeiska läkemedelsmyndighetens expertorgan CPMP anser att risk-nytta-förhållandet är oförändrat jämfört med när sibutramin (Reductil) godkändes. Däremot fanns det anledning att förstärka informationen i produktresumén med skärpta varningar för psykiska biverkningar, blödningsrisk och att sibutramin ska ges med försiktighet till patienter med glaukom. Återigen uppmanar Läkemedelsverket förskrivare att strikt följa de kontraindikationer som finns.

Malaria lindras med sänkt feber
Att behandla feber med ASA eller andra antiinflammatoriska läkemedel kan vara ett sätt för patienter att slippa attacker av malaria. Parasiten som orsakar sjukdomen verkar göra mer skada när patienter har feber än när de har normal kroppstemperatur, rapporterar forskare i Thailand och Storbritannien.

Amerikansk lag underlättar för generika
Astrazenecas förhalningsteknik för att inte släppa ifrån sig USA-patentet på Losec är troligen ett av skälen till att den amerikanska senaten godkänt en lag som gör det möjligt för generika att snabbare nå ut på marknaden. Den nya lagen syftar till att täcka de hål som gör det möjligt för läkemedelsbolagen att förhala konkurrens från kopior. Enligt gjorda beräkningar kan läkemedelskostnaderna sänkas med cirka 60 miljarder dollar över tio år.

Råd mot hjärtattack
För att förhindra den första hjärtattacken eller slaganfallet bör läkare rutinmässigt bedöma risken för kardiovaskulär sjukdom hos patienter som fyllt 20 år. Det anser amerikanska hjärtläkare vars organisation, American Heart Association, nyligen kommit ut med nya riktlinjer. Skälet till detta och andra råd om hur man förebygger den första hjärtattacken är att den ofta leder såväl till död som invaliditet, påpekar organisationen.

Få beställer apoteksvaror via internet
Sedan fyra månader tillbaka kan skåningarna handla apoteksvaror via internet. Men än så länge är kunderna få.

? Antalet beställningar via internet är relativt lågt, säger Peter Skoglund, marknadschef på Apoteket AB.

Men han är vare sig förvånad eller oroad över detta.

? Det är ett långsiktigt projekt som kommer att bli stort.

Studie stödjer svensk rekommendation
Akut öroninflammation hos barn behöver inte behandlas med antibiotika. Den rekommenderade behandlingen i Sverige är att vänta ett par dygn med att sätta in antibiotika om barnet inte är allmänpåverkat. Men rekommendationen har haft svårt att slå igenom. En nyligen publicerad studie i BMJ ger dock nytt stöd till en restriktiv antibiotikaanvändning. I studien som omfattade drygt 300 barn mellan sex månader och tio år fann man att barn som inte var allmänpåverkade hade mycket liten glädje av medicinen.