Tre nya godkännanden på förslag

EMAs vetenskapliga kommitté anser att tre nya läkemedel bör godkännas för användning inom EU.

2 mar 2015, kl 12:34
0

Annons

Det är särläkemedlet Jinarc, tolvaptan för behandling av patienter med sjukdomen autosomalt dominant polycystisk njursjukdom, ADPKD liksom Zykadia, ceritinib för behandling av vuxna med en speciell typ av lungcancer som är på väg mot europeiska godkännanden. CHMP förordar också att Ristempa, pegfilgrastim för behandling av neutropeni får marknadsgodkännande.

CHMP är också positivt till att barn från fyra års ålder ska kunna behandlas för svår plackpsoriasis med det biologiska läkemedlet Humira, adalimumab.