Annons

Tillverkningssats av influensavaccin dras tillbaka

På grund av fler och allvarligare biverkningar än normalt har en tillverkningssats av influensavaccinet Preflucel dragits tillbaka. Vaccinet används mot säsonginfluensa.

24 okt 2011, kl 11:52
0

Annons

 I Sverige har Läkemedelsverket fått in ett 10-tal rapporter om biverkningar vid vaccinering med Preflucel och i hela Europa har ett 120-tal rapporter samlats in. Det handlar om en specifik tillverkningssats som nu dragits in.

Biverkningarna är av
samma typ som ofta ses i samband med influensavaccin, hög feber, muskelsmärta och allergiska reaktioner. Alla rapporterade fall har inträffat samma dag eller dagen efter vaccinationen. Men de har varit fler och kraftigare.

Företaget Baxter
som tillverkar produkten har presenterat data som visar att problemen är färre med andra tillverkningssatser. Preflucel är företagets nya vaccin som börjat marknadsföras den här säsongen.
? Men vi håller ett noggrant öga på produkten, eftersom biverkningarna inte verkar vara kopplade till ett produktionsfel, säger Brun Barbieri, på Läkemedelsverket.
? Det handlar till syvende och sist om vaccinet som sådant, om det så att säga är immunogent på ett oönskat sätt. Så här kan det hända att vi av säkerhetsskäl kan fatta beslut som innebär att hela produkten inte kan användas, säger Bruno Barbieri.